Enerimin valvomo koulii tulevaisuuden osaajia

Enerimin Porvoon valvomossa jo kaksi kesää työskennelleet Eero Salonen ja Benjam Tulensalo saavat pikapuolin päätökseen energiatekniikan opinnot LUT-yliopistossa. Enerimille Eero hakeutui, kun etsi kiinnostavaa ja monipuolista energia-alan harjoittelupaikkaa kolme vuotta sitten.

”Enerimillä minua kiinnosti monipuolinen työnkuva, jossa pääsee moneen asiaan kiinni. Työnkuva on ollut odotuksiakin vaihtelevampi. On tuulivoimaa, vesivoimaa, teollisuuden tuotantoa ja kulutusta, sähkömarkkinaa ja kaasumarkkinaa. Kokemuksena valvomo on ollut juuri sitä mitä tilasin.”

Valvomotyöskentely on Eeron ja Benjamin mukaan opiskelijalle otollinen ympäristö oppia energia-alasta. Eerolle mielenkiintoisimmat tehtävät ovat löytyneet kaupankäynnin parista.

”Yleisesti pidän kaupankäyntiä mielenkiintoisena, koska siinä pääse itse tekemään valintoja ja strategiaa. Myös suora yhteydenpito asiakkaiden kanssa on hyvä mahdollisuus oppia koko prosessista asiakkaiden näkökulmasta, Eero kuvailee.”

Benjamin mielestä energiamarkkinoiden ajankohtaisuus on lisännyt innostusta työhön.

”Minua kiinnosti jo aiemmin energiamarkkinat ja niiden kehitys yleisesti. Kuluneen kevään tapahtumat ovat jääneet mieleen kiinnostavina työkokemuksina valvomosta. On kiehtovaa nähdä, miten oma työ nousee uutisiin ja on yhteiskunnallisesti merkittävää, Benjam kertoo.”

Energia-ala on tulevaisuuden ala

Energia-alassa Eeroa ja Benjamia puhuttelevat hyvät tulevaisuuden näkymät ja suuret alaa mullistavat muutokset, jotka luovat pohjan fossiilivapaalle yhteiskunnalle.

”Mietin mikä on tulevaisuuden ala, jossa asiantuntijoita tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa. Uskon, että energiamurros tuo mukanaan isoja mahdollisuuksia. Energia-ala on vahvasti nykyaikaa, jossa tarvitaan myös uutta osaamista esimerkiksi ohjelmistokehityksen puolella, Eero sanoo.”

”Kaiken kaikkiaan, Enerimillä on rento ilmapiiri ja täällä saa paljon vapautta sekä tarvittaessa asiantuntevaa tukea. Täällä on vahva luottamus tekijöihin ja siihen, että työt hoituvat, Eero summaa.”