Miten hyötyä tuulivoimakapasiteetin joustomahdollisuuksista?

Enerim osallistui 8.12.2022 Fingridin keskustelutilaisuuteen tuulivoiman mahdollisuuksista reservimarkkinoilla.

Energiajärjestelmän säätökykyisen kapasiteetin osuuden pienentyessä erilaisten reservien hankintatarve ja säätökyvyn tarve kasvaa. Samalla ansaintamahdollisuudet reservimarkkinoilla kasvavat.

Tuulivoiman hyödyntäminen reservimarkkinoilla on ollut kokonaispotentiaaliin suhteutettuna vähäistä, vaikka tuulivoiman edellytykset ovat erinomaiset. Vasteajat ovat nopeita ja tekninen toteutus suhteellisen suoraviivainen. Osallistuminen valikoiduille reservimarkkinoille on teknisesti mutkaton prosessi ja lisäksi Enerim palveluntuottajana voi hoitaa suuren osan käytännön toteutuksesta.

Ensimmäinen luonnollinen askel voi esimerkiksi olla liittyminen eri alassätömarkkinoille (mFRR & aFRR), jolloin kaupallista tuotantoa ei tarvitse rajoittaa. Myöhemmin kannattaa selvittää edellytyksiä osallistua myös muille markkinoille.

Lue lisää energiamarkkinapalveluistamme.