Miten varttitase vaikuttaa tukkumarkkinatoimijoihin?

Varttitase sekä varttimittausvelvoite käyttöönotetaan toukokuussa 2023. Siitä alkaen taseselvitys tehdään 15 minuutin tasejaksolla nykyisen tunnin sijasta. Muutos asettaa sekä uusia vaatimuksia että päivitystarpeita käytössä oleville järjestelmille ja niiden välisille integraatioille.

Tukkumarkkinatoimijan näkökulmasta on kyse merkittävästä ja operatiivisesti hyvin kriittisestä muutoksesta, vaikka varttitasemuutokset eivät kosketa yhtä laajasti tukkumarkkina-asiakkaitamme verrattuna vähittäismarkkinalla tapahtuviin datahub 2.0 edellyttämiin muutoksiin.

Mikä muuttuu?

Kaikki merkittävät taseselvitykseen vaikuttavat mittaukset, kuten rajapisteet sekä suuret kulutukset ja tuotannot, on saatettava varttitasolle ja virallinen taseselvitys on tehtävä kaikilta osin 15 min resoluutiolla 22.5.2023 klo 01:00 alkaen. Huomionarvoista on myös se, että kaikki tuotantosuunnitelmat tulee muodostaa ja toimittaa TSOille varttiresoluutiolla ja ne tullaan käsittelemään varttitehoina.

Vaikka EnerimEMS-järjestelmämme pystyy käsittelemään aikasarjadataa 15 min resoluutiolla jo nyt, aiheuttaa muutos monia päivitystarpeita mm. raportointiin, seurantanäyttöihin ja integraatioihin. Enerimillä valmistelutyöt ovat hyvässä vauhdissa, jotta tarvittavat toiminnallisuudet saadaan toteutettua järjestelmiin hyvissä ajoin ennen varsinaista golivea.

Varttitase on myös lähtölaukaus kauppapaikkoja koskevalle muutokselle, jonka myötä kaupankäynti (day-ahead, intraday ja reservimarkkinat) tulee siirtymään asteittain varttitasolle vielä määrittelemättömän siirtymäajan puitteissa.

Lue lisää energiamarkkinapalveluistamme