NC ER -toimeenpano tulee!

Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö, NC ER, velvoittaa määriteltyjä jakeluverkkoja ja voimalaitoksia 18.12.2022 mennessä. Tarjoamme kustannustehokkaana kokonaisratkaisuna direktiivin mukaista ja käyttövarmaa tiedonvaihtopalvelua, joka sisältää yhteyden lisäksi valvonnan, tietoliikenteen, tiedonvälityksen, puheyhteydet ja niihin liittyvän ylläpidon.

NC ER (Network Code for Emergency and Restoration) määrittelee yhteiset vaatimukset ja tavoitteet sähköjärjestelmän hätä-, suurhäiriö- ja palautustilojen käsittelyyn. Lisäksi se koordinoi ja yhtenäistää sähköjärjestelmän käyttöä hätä-, suurhäiriö- ja palautustiloissa eri osapuolien välillä.

Palvelumme:

  • Kriittisen infran turvaamiseen suunniteltu satelliittikommunikaatiopalvelu, joka sisältää yhteyden ja asennuksen laitteineen sekä jatkuvan valvonnan, tietoliikenteen ja ylläpidon.
  • Valvomomme toimii asiakkaan ulkoistettuna valvomona. Liitymme KoVa-FEN –verkkoon viranomaisvaatimukset täyttävällä tavalla. (Tiesitkö, että jokaisen toimijan ei ole välttämätöntä liittyä KoVa-FEN valokuiturunkoverkkoon itse?)
  • Yhdistämme asiakkaiden tietoliikenteen ja toimitamme tarvittavat tiedot Fingridin ja muiden tiedon tarvitsijoiden suuntaan.
  • Palvelumme täyttää direktiivin viranomaisvaatimukset.