Optimointimalli reservimarkkinapaikkojen väliseen optimointiin

Reservien tarve sähköjärjestelmässä on jatkuvassa kasvussa. Useilla markkinapaikoilla hinnat ovat ajoittain erittäin houkuttelevia, mutta vaihtelevat jatkuvasti. Usealle eri markkinapaikalle kykenevät resurssin omistajat pohtivat, että miten voisi saada parhaan taloudellisen hyödyn hintojen vaihtelusta. Kuinka optimoida eri reservimarkkinoille osallistumista siten, että mahdollisimman usein tulisi osallistuttua kalleimmalle ja mahdollisimman harvoin halvimmalle markkinalle?

Enerimillä on tunnistettu markkinapaikkojen välisen optimoinnin mahdollistavan työkalun tarve, ja olemme toteuttamassa optimoinnin mahdollistavaa algoritmia.

Reservimarkkinapaikkojen välinen optimointi parantaa joustavan resurssin taloudellista tulosta, mikäli joustokykyinen resurssi kykenee osallistumaan usealle eri markkinapaikalle. Tällaisia resursseja voivat olla esimerkiksi akut, vesivoima, tuulivoima, muu tuotanto, sähköautojen lataus, vedyn tuotanto sekä muu kulutus.

Optimointimallin ensimmäinen versio valmistuu vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen sitä kehitetään vastaamaan eri markkinoiden erityispiirteisiin. Lisätietoja Enerimin energiamarkkinapalveluista.