Meistä → Projektit

Mukana kehittämässä tulevaisuuden energiajärjestelmiä

Osallistumme yhdessä kansainvälisten kumppaneiden ja asiantuntijoiden kanssa teollisuuden aloitteisiin, joissa edistetään tulevien energiajärjestelmien ratkaisuja. Meillä on aktiivinen rooli kansainvälisessä älykkään energian kehittämisessä. Tämän vuoksi olemme aina askeleen edellä markkinadynamiikan, tulevan sääntelyn tai ratkaisujen ajureiden ymmärtämisessä.

Projektit

Kansainväliset kehityshankkeet

Osallistumme kansainvälisiin alan kehityshankkeisiin, edistääksemme tulevaisuuden energiajärjestelmän edellyttämien ratkaisujen kehitystä.

OneNet – One network for Europe

OneNet-hankkeen tavoitteena on optimoida sähköjärjestelmien hallinta Euroopan rajojen yli mahdollistamalla markkinatoimijoiden lähes reaaliaikainen integrointi avoimeen ja oikeudenmukaiseen markkinarakenteeseen.

Näytä enemmän

iFlex

iFLEX-hankkeen tavoitteena on osallistaa energiankuluttajia kysyntäjousto-ohjelmiin, joissa he mukauttavat energiankulutustaan vastauksena energiatoimijoiden signaaleihin tai kannustimiin, kuten hintasignaaleihin tai bonuksiin.

Näytä enemmän

INTERRFACE

INTERRFACE-hankkeen tavoitteena on rakentaa siirtoverkoille ja jakeluverkoille mekanismeja, joilla lisätään sähköverkkojen joustavuutta ja mahdollistetaan uusiutuvan energian kasvu. Osallistumme hankkeeseen varsinaisena konsortion jäsenenä.

Näytä enemmän

TIoCPS

TIoCPS-hankkeen tavoitteena on teknisesti mahdollistaa luotettavat, älykkäät, yhteentoimivat ja kestävät teolliset ekosysteemit suurten haasteiden ratkaisemiseksi. Haasteet koskevat energiaa, liikkuvuutta ja käyttäjien järjestelmiä.

Näytä enemmän

CyberSEAS

CyberSEAS-hankkeen tavoitteena on parantaa energian toimitusketjujen häiriönsietokykyä. Enerim johtaa työpakettia "Cyber Secure Energy Common Data Space", joka yhdistää sähkö- ja energiajärjestelmien operaattorit ja muut sidosryhmät

Näytä enemmän

Teemme tiivistä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien, lainsäätäjien ja markkinaosapuolten kanssa, jotta voimme yhdessä luoda huomisen energiamarkkinoita.

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä toimialaa

Teemme tiivistä yhteistyötä alan sidosryhmien kanssa.

Kehityshankkeet

Datahub, Nordic Retail Market, Nordic Balance Settlement, Next Generation AMI, joustopalvelut, varttitase ja reservimarkkinat.

Jäsenyys alan järjestöissä

Energiateollisuus ja Pohjoismainen yhteistyö.

 

 

Kansalliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet

ITEA, EU Commission, Business Finland, Energiavirasto, ECSEL.