Ohjelmistot → EnerimEDM

Tehokas energiatiedon hallintajärjestelmä

EnerimEDM on energiayhtiöille suunniteltu energiatiedon hallintajärjestelmä. Järjestelmä tukee myynti-, jakeluverkko-, kaukolämpö-, vesi- ja kaasuliiketoiminnan operatiivisten prosessien hallintaa. EnerimEDM toteuttaa tehokkaasti mittaustietojen varastoinnin, jalostamisen ja välittämisen.

EnerimEDM on kestävä ratkaisu suuren mittaustiedon määrän hallintaan

Automaattisen etäluennan (AMR) myötä mittaustiedon määrä on moninkertaistunut ja 15 minuutin mittausjaksoon siirryttäessä datan määrä ja reaaliaikaisuuden tarve kasvaa entisestään.

Helppokäyttöinen

EnerimEDM toimitetaan pilvipalveluna ja sen toimintoja käytetään SmartClient-käyttöliittymällä tai verkkoselaimella, ilman erikseen asennettavia ohjelmistoja. Järjestelmän sähkömarkkinoiden vaatimuksiin automatisoidut prosessit helpottavat käyttäjän jokapäiväistä työtä.

Korkea tietoturva

Järjestelmän tietoturvataso on erittäin korkea. Käyttäjä voi muokata ja nähdä vain ne tiedot, joihin hänellä on käyttöoikeudet. Järjestelmä täyttää myös toimialan syrjimättömyysvaatimukset.

 

Helposti integroitava

EnerimEDM:n arkkitehtuuri mahdollistaa kolmansien osapuolien järjestelmien sujuvan liittymisen järjestelmäkokonaisuuteen halutussa laajuudessa. EnerimEDM tarjoaa rajapinnat järjestelmän tietoihin ja tuen ulkoisille integraatioalustoille. EnerimEDM on integroitu yleisimpiin etäluenta- ja asiakastietojärjestelmiin.

EnerimEDM on joustava ja se tukee:

 • Kaikentyyppisiä mittauksia liiketoimintariippumattomasti (sähkö, kaukolämpö, vesi, kaasu)
 • Moniyhtiöympäristöä
 • Palveluympäristöä
 • Integraatioalustoja
 • Tulevia toimialamuutoksia, kuten datahubeja sekä 15 minuutin mittausjaksoa
EnerimEDM
EnerimEDM

EnerimEDM energiatiedon hallinnan prosesseihin:

 • Skaalautuva pilvipohjainen tallennusratkaisu
 • Varttimittaus ja varttitase
 • Jatkuva-aikainen aggregointi
 • Raportointi
 • Kattava tietomalli ja rajapinnat
 • Mittaustiedon validointi, arviointi ja muokkaaminen (VEE)
 • Liitettävyys
  • Suomen Datahub ja kaasu-Datahub
  • Tanskan ja Norjan datahubit sähkönmyyjälle
  • eSett
  • Kolmannet osapuolet / MSCONS
  • Loppukäyttäjäportaalit
  • Asiakastietojärjestelmät
  • Energianhankintajärjestelmät

Miksi EnerimEDM?

EnerimEDM
Käyttäjälähtöinen
EnerimEDM
Korkea tietoturva
EnerimEDM
Helposti integroitava
EnerimEDM

Lisätiedot

Juha Kiukas, Sales Manager

LinkedIn
juha.kiukas @ enerim.com