Palvelut → Asiakastiedon hallinta ja laskutus

Tehokkaat ohjelmistopalvelut asiakastiedon hallintaan

Enerimin kehittämät ratkaisut auttavat asiakkaitamme automatisoimaan ydinliiketoimintaprosessinsa mittausdatasta laskulle. Palvelumme kattaa verkkoyhtiöiden liittymäprosessien hallinnan, myynnin prosessit, markkinatiedonvaihdon ja asiakaspalvelun prosessit sekä rajapinnat asiakastiedon kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Laskutuksen automaatio tuottaa merkittäviä säästöjä vähentämällä rutiininomaista manuaalityötä.

Kustannustehokkuutta prosessien automatisoinnilla

Kattavat, korkeasti automatisoidut ohjelmistoratkaisut mahdollistavat sen, että asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja asiakaspalveluun.

Asiakastiedon ja sopimusten hallinta

Täsmällinen ja kattava asiakastiedon ja sopimusten hallinta mahdollistaa liiketoimintaprosessien automaation sekä sujuvan, monikanavaisen asiakaspalvelun. Tarjoamme kattavat ja pitkälle automatisoidut pilvipohjaiset ohjelmistopalvelut asiakastiedon ja sopimusten hallintaan.

Laskutuksen automatisointi

Laskutuksen automaatio tuottaa säästöjä rutiininomaisen manuaalityön vähentämisellä. Reaaliaikainen laskutusmoottorimme muodostaa laskut päivittäin tuntisarjapohjaisesti. Reaaliaikainen laskenta mahdollistaa kassavirran nopeutumisen, sekä ajantasaisen näkymän ja raportoinnin liiketoiminnan tilasta.

Saatavien hallinnan automatisointi

Saatavien hallinnan ratkaisumme automatisoi saatavien hallinnan prosessit ja tuottaa muistutukset, tiedotteet, sekä katkaisu- ja kytkentäpyynnöt. Asiakkaiden maksutiedot ovat reaaliaikaisesti käytettävissä myynnin ja asiakaspalvelun tueksi.

Tulevaisuuden energiamarkkinoiden ohjelmistopalvelut

EnerimCIS ja EnerimEDM -järjestelmien avulla tehostat prosessit mittarilta laskulle.

EnerimCIS asiakastietojärjestelmä

EnerimCIS on suunniteltu erityisesti energiayhtiöiden asiakastietojen ja laskutuksen hallintaan ja se palvelee kattavasti energiayhtiön liiketoimintoja. Se palvelee kattavasti energiayhtiön liiketoimintoja, kuten sähkönmyynti, sähköverkko, lämpö, jäähdytys, kaasun myynti, kaasuverkko, laajakaista, vesi sekä muita lisäpalveluja.

EnerimEDM energiatiedon hallintajärjestelmä

EnerimEDM on energiayhtiöille suunniteltu energiatiedon hallintajärjestelmä, joka tehostaa myynti-, jakeluverkko-, kaukolämpö-, vesi- ja kaasuliiketoiminnan operatiivisten prosessien hallintaa. EnerimEDM suorittaa tehokkaasti mittaustietojen varastoinnin, jalostamisen ja välittämisen.

Enerim toimittaa EnerimCIS-järjestelmän Göteborg Energille

Enerim ja ruotsalainen Göteborg Energi allekirjoittivat sopimuksen EnerimCIS-asiakastietojärjestelmän toimituksesta. Enerimin kehittämä EnerimCIS-järjestelmä on ohjelmistopalvelu, joka on suunniteltu erityisesti energiayhtiöiden asiakastietojen käsittelyyn ja laskutuksen hallintaan.

Asiakastiedon hallinta & laskutus

Asiakkaamme

Asiakastiedon hallinta & laskutus
Energian vähittäismyynti
Asiakastiedon hallinta & laskutus
Energian jakelu
Asiakastiedon hallinta & laskutus
Vesi ja kaasu

Lisätiedot

Asiakastiedon hallinta & laskutus

Ville Rasimus, Sales Director

LinkedIn
ville.rasimus @ enerim.com

Asiakastiedon hallinta & laskutus

Per Malmberg, Sales Director Sweden

LinkedIn
per.malmberg @ enerim.com