Palvelut → Mittaustiedonhallinta

Laadukasta mittaustiedonhallintaa

Mittaustiedon korkea laatu ja tietojen toimituksen täsmällisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Mittaustiedonhallintapalvelu on kustannustehokas tapa hoitaa mittaustietoihin ja markkinatiedonvaihtoon liittyvät prosessit. Datahub-palvelumme tukevat markkinaosapuolia datahubin käyttöön liittyvissä velvoitteissa.

Mittaustiedonhallintapalvelut

Mittaustiedonhallintapalvelut varmistavat laadukkaan mittaustiedon saatavuuden eri osapuolten käyttöön. Laadunhallintapalvelumme on käytössä jo yli 900 000 käyttöpaikalla.

Mittausten laadunhallinta

Mittaustiedon laadunhallintapalvelussamme korjataan ja täydennetään mittauksessa syntyneitä puutteita ja virheitä sekä varmistetaan mittaustietojen oikeellisuus ja laatu eri osapuolten käyttöön. Palvelumme sisältää sähkön, kaukolämmön, kaasun ja veden mittaustietojen validoinnin.

Laadunhallintapalvelumme on liitettävissä sujuvasti nykyisiin prosesseihin ja sitä voidaan täydentää raportointi-, analytiikka- ja asiantuntijapalveluilla.

Mittaustiedonhallintapalvelut teollisuus- ja voimalaitostoimijoille

Tarjoamme laajan palvelukokonaisuuden mittaustietojen luennasta ja hallinnasta aina mittausalueen taseselvitykseen ja raportointiin.

Projekti- ja muutostytöt

Muuttuva energiamarkkina luo uusia tarpeita mittaustiedon hallintaan. Avustamme asiakkaitamme asiantuntevasti erilaisissa markkinamuutoksiin liittyvissä kehitysprojekteissa.

Mittaustiedon hallinta

Ohjelmistot

EnerimEDM on ratkaisu suuren mittaustiedon määrän hallintaan

EnerimEDM-järjestelmän avulla toteutat tehokkaasti mittaustietojen varastoinnin, jalostamisen ja välittämisen. Energiatiedonhallintajärjestelmä tukee myynti-, jakeluverkko-, kaukolämpö-, vesi- ja kaasuliiketoiminnan operatiivisten prosessien hallintaa.

Datahub-palvelut

Datahub-palvelumme tukevat markkinaosapuolia datahubin käyttöön liittyvissä velvoitteissa. Verkkoyhtiöiden datahub-palveluidemme piirissä on jo yli 900 000 käyttöpaikkaa ja myyjäyhtiöiden datahub-palveluiden piirissä on jo yli 700 000 käyttöpaikkaa.

Datahub-palvelut verkkoyhtiöille

Tarjoamme jakeluverkkoyhtiöille palveluita mittaustietojen hallinnan prosessien (DH-200) sekä taseselvitysprosessien (DH-500) hoitamiseen. Palveluun sisältyy asiakkaidemme rakenteellisten tietojen ylläpito datahubissa. Lisäksi suoritamme tarvittavien alamittaus- ja muiden laskentojen määritykset sekä valvonnat mittaustietojen hallintajärjestelmässämme.

Show more

Datahub-palvelut myyjäyhtiöille

Sähkönmyyjän on tärkeää varmistaa, että asiakaslaskutus ja taseselvitystiedot vastaavat toisiaan. Mittaustiedonhallintapalvelumme hoitaa tämän myyjän puolesta. Vastaanotamme myyntiyhtiön myynnissä olevien kohteiden mittaustiedot datahubista tai muilta toimijoilta ja vertailemme tietoja viralliseen taseselvitystietoon varmistuaksemme mittaustietojen oikeellisuudesta.

Show more

Lisätiedot

Mittaustiedon hallinta

Ville Rasimus, Sales Director

LinkedIn
ville.rasimus @ enerim.com

Mittaustiedon hallinta

Per Malmberg, Sales Director Sweden

LinkedIn
per.malmberg @ enerim.com