Enerim toteuttaa Vatajankoski Sähköverkon alueen sähkönmittauksen uudistuksen

Vatajankoski Sähköverkko valitsi Enerimin ratkaisun tarjouskilpailun perusteella. Sopimus käsittää kaikki uuden mittausasetuksen edellyttämät mittalaiteuusinnat, noin 14 500 kpl, sekä Enerimin tuottaman etäluentapalvelun niin uusille kuin jo käytössä oleville aiemman sukupolven laitteille. Sopimus jatkaa Vatajankoski Sähköverkon ja Enerimin pitkää yhteistyötä.

Enerimin toimittama mittaus- ja tietoliikenneratkaisu on suunniteltu täyttämään Valtioneuvoston asetuksen 767/2021 asettamat vaatimukset mittausratkaisuille. Laiteyhteydet toteutetaan LTE-M- ja NB-IoT-pohjaisena point-to-point -ratkaisuna. Toimitettavat laitteet ovat Sagemcomin mittalaitteita mm. koti- ja maatalouksiin, palveluihin ja teollisuuskohteisiin.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön uusi palvelualusta. Mittauslaitteistojen massa-asennusten on määrä alkaa alkuvuonna 2023. Laiteasennuksista vastaa tilaaja itse.

”Sähkönmittauksen uudistus on hyvä jatkumo Vatajankoski Sähköverkon ja Enerimin yhteistyölle. Toimitettavalla ratkaisulla tähdätään pitkälle tulevaisuuteen ja luodaan valmiudet entistä tarkempaan ja tietoon pohjautuvaan jakeluverkon hallintaan. Se mahdollistaa verkkoyhtiön asiakkaille entistä tehokkaammat keinot tarkkailla omia sähkönkäyttöjään ja siten vaikuttaa sähkölaskujensa suuruuteen”, kertoo Enerimin myyntipäällikkö Juha Kiukas.

Enerim on toimittanut Vatajankoski Sähköverkolle aiemmin EnerimEDM energiatiedon hallintaratkaisun sekä kokonaispalveluna mittausten etäluentapalvelut ja laadunhallintapalvelut aina datahubiin liittyvine energiatiedon hallintapalveluineen.

Olemme olleet tyytyväisiä Enerimin tuottamiin palveluihin ja siksi olemmekin hyvillä mielin siitä, että Enerim jatkaa palvelukumppaninamme tehdyn kilpailutuksen jälkeen, toteaa Vatajankoski Sähköverkon toimitusjohtaja Jussi Poussa.