EnerimEDM

Energiatiedon hallintajärjestelmä

Enerim Oy:n kehittämä EnerimEDM on energiayhtiöille suunniteltu energiatiedon hallintajärjestelmä. Järjestelmä palvelee myynti-, jakeluverkko-, kaukolämpö-, vesi- ja kaasuliiketoiminnan operatiivisten prosessien hallintaa. EnerimEDM suorittaa tehokkaasti mittaustietojen varastoinnin, jalostamisen ja välittämisen. Automaattisen etäluennan (AMR) myötä mittaustiedon määrä on moninkertaistunut ja 15 minuutin mittausjaksoon siirryttäessä datan määrä ja reaaliaikaisuuden tarve kasvaa entisestään. EnerimEDM järjestelmä tarjoaa työkalut energiatiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen, sekä suurten tietomäärien ja liittymärajapintojen hallintaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

EnerimEDM toimitetaan pilvipalveluna ja sen toimintoja käytetään SmartClient-käyttöliittymällä tai selaimella, ilman erikseen asennettavia erikoisohjelmistoja. Järjestelmän sähkömarkkinoiden vaatimuksiin automatisoidut prosessit helpottavat käyttäjän jokapäiväistä työtä.

EnerimEDM tukee

 • Kaikentyyppisiä mittauksia liiketoimintariippumattomasti (sähkö, kaukolämpö, vesi, kaasu)

 • Moniyhtiöympäristöä

 • Palveluympäristöä

 • Integraatioalustoja

 • Tulevia toimialamuutoksia, kuten datahubia ja 15 minuutin mittausjaksoa

EnerimEDM sisältää

 • Käyttöpaikkatiedot

 • Käyttöpaikan mittarikytkennät

 • Mittaustietojen vastaanotto, validointi ja välitys

 • Dynaamisen ryhmittelyperustaisen summalaskennan

 • Käyttäjän määriteltävissä olevat kaavalaskennat

 • Tariffitiedot

 • Sanomaliikenteen

 • Jakeluverkon taseselvityksen

 • Ennustelaskennan

 • Raportointitietokannan