Johtoja

Energia- ja jousto­palvelujen tuottajat

Mitä teemme

Energia- ja joustopalvelujen tuottajille on tärkeää luoda helppokäyttöisiä palvelukokonaisuuksia asiakkailleen. Palvelut, jotka mahdollistavat energiatehokkuuden, energiayhteisöjen luomisen ja joustokapasiteetin hyödyntämisen markkinoilla tarvitsevat tehokkaita taustajärjestelmiä ja palveluita, jotka mahdollistavat fyysisten laitteiden kytkemisen ja optimaalisen käytön energiamarkkinoilla. Tarjoamme kattavan valikoiman ohjelmistoja ja palveluita, jotka yksinkertaistavat palvelujen tuottamisen esimerkiksi energiayhteisöille, joustokapasiteetin omistajille tai energian säästöä tavoitteleville asiakkaille. Toimimme markkinoilla asiakkaidemme puolesta pohjautuen pitkäaikaisen osaamisemme, 24/7 valvomopalvelumme, sekä pilvipohjaisen ohjelmistoalustaamme. Tavoitteemme on yhdessä maksimoida syntyvä lisäarvo, sekä ympäristötavoitteiden saavuttaminen kaikille arvoverkon osapuolille.

Ohjelmistot ja palvelut

Kasvava uusiutuvan energiantuotannon määrä vaatii lisää joustoa kaikilta sähkömarkkinaosapuolilta, jotta voidaan varmistaa sähkömarkkinoiden ja voimajärjestelmän toimivuus myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että lisää joustoa tarvitaan energian kulutukseen, mutta lisäksi joustomarkkinat tuovat uusia tulonlähteitä. Me toimimme kaikilla Suomen joustomarkkinoilla ja kumppaninamme varmistat, että uusimmat joustojen hyödyntämisen keinot ovat yhtiösi käytettävissä.