Kyröskosken Voima ja Enerim yhteistyöhön

Kyröskosken Voima ja Enerim ovat tehneet sopimuksen vesivoimapalveluiden toteutuksesta liittyen Kyröskosken voimalaitoksen tuotannonsuunnitteluun, operatiiviseen käyttöön ja valvontaan sisältäen myös käytönvalvontajärjestelmäpalvelun sekä sähkö- ja reservimarkkinoiden palvelut.

Kyröskosken Voima on valinnut Enerimin yhteistyökumppanikseen perustuen yrityksen vahvaan osaamiseen tuotannon ohjauksen ja suunnittelun sekä erityisesti reservimarkkinoiden osalta. Odotamme toimittajayhteistyön tuovan meille merkittävää lisäarvoa, toteaa Kyröskosken Voima Oy:n Mika Salo.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että Kyröskosken Voima valitsi Enerimin kumppanikseen palveluiden toteutukseen ja teemme parhaamme, että odotukset täyttyvät. Tässä markkinatilanteessa hyvää on myös se, että voimme yhdessä saada reservi- ja säätömarkkinalle lisää joustavaa tuotantoa”, kommentoi myyntipäällikkö Jari Mäkitalo Enerimiltä.

Enerim operoi tällä hetkellä yli viittäkymmentä vesivoimakoneistoa ympäri Suomea neljän vesivoima-asiantuntijan, 24/7 valvomon sekä muiden asiantuntijoiden voimin.