Metsä ja tie

Vastuulli­suus

Energia-alan avainosaamisemme antaa meille mahdollisuuden toimia energiamurroksen ytimessä vastuullisen toimintaympäristön luomiseksi yhdessä alan toimijoiden ja asiakkaidemme kanssa.

Olemme vahvasti sitoutuneet vastuulliseen toimintamalliin. Toimimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti liiketoiminnassamme, olemme sertifioituja ISO 14001 -ympäristönhallintastandardien mukaisesti ja toimimme näiden mukaisesti niin jokapäiväisessä toiminnassamme kuin asiakkaidemme keskeisten energiaresurssien ympärivuorokautisessa operoinnissa.

Toimistoympäristössämme toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, mutta suurin ympäristövaikutus toiminnastamme syntyy asiakkaidemme energialähteiden optimoinnista – toimintamme avulla fossiilisen energian vararesursseja joudutaan käyttämään vähemmän ja asiakkaidemme tuotanto saadaan paremmin kohdistettua joustaviin kuormiin. Tämä vaikuttaa suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymiseen toimintamme johdosta. Kohtuuhintainen ja puhdas energia, vastuullinen kulutus ja tuotanto sekä puhdas vesi ovat niitä tavoitteita, joihin pääseminen on palveluidemme avulla helpompaa ja tehokkaampaa.

Kaikki alkaa tasa-arvosta

Olemme tasa-arvoinen työnantaja ja kannustamme tasa-arvoista työympäristöä kehittäviä hankkeita kuten Women in Tech. Olemme ylpeitä siitä, että mahdollistamme nuorten lahjakkuuksien pääsyn haastavaan ja inspiroivaan työpaikkaan, joka on sitoutunut kestävään ja tasapainoiseen ympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Ydinarvojamme ovat luottamus ja välittäminen, jotka antavat jokaiselle työntekijällemme oikeuden ja mahdollisuuden löytää oman potentiaalinsa. Niiden avulla varmistamme, että tasapainoisen toimintaympäristön tarvitsema tuki syntyy koko Enerim-tiimin yhteistyöstä YK:n kestävän kehityksen hyvän terveyden ja hyvinvoinnin -tavoitteen mukaisesti.