Hur kan lönsamheten för vindkraft öka genom flexibilitetsmöjligheter?

Enerim blev inbjuden av Fingrid för att diskutera om möjligheterna för vindkraften att bidra med kapacitet på reservmarknaderna.

När andelen reglerbar produktion i energisystemet minskar så ökar behovet för flera olika typer av reserver och kontroll samt styrning av reglerkapacitet. Samtidigt ökar även förtjänstmöjligheterna på reservkapacitetsmarknaderna.

Användandet av vindkraft på reservmarknaderna har varit begränsat i förhållande till den stora potential som finns. Responstiden är kort och den tekniska implementationen är relativt enkel. Deltagande på de mest passande reservmarknaderna är en okomplicerad process och dessutom kan Enerim som system- och tjänsteleverantör hantera en stor del av den praktiska implementationen och operativa hanteringen.

Till exempel kan det första steget vara att kvalificera sina produktionsobjekt för deltagande på reglerkraftmarknaderna, mFRR (ner) eller aFRR (ner), vilket inte medför några restriktioner för den kommersiella produktionen. Efter det kan det vara värt att utvärdera möjligheterna för att delta även på andra reglermarknader.

Läs mer om våra elmarknadstjänster.