Karriärhistoria: Miska, vattenkraftsexpert

Miskas karriär på Enerim började i kontrollrummet i Borgå sommaren 2018. Den mångsidiga arbetsbilden i kontrollrummet och de egna studierna inom energimarknaden väckte Miskas intresse för Enerim som sommarjobbsplats. ”Jag ville se saker och ting i praktiken och arbetet i kontrollrummet gav mig en verklig utsiktsplats över energibranschens olika sektorer. Också i kontrollrummet får man följa med vindkraften och förnybar grön energi.”

Från sommarjobbet fortsatte vägen till en praktikantplats på Enerim och via diplomarbetet ända till en fast anställd expert. Miska utexaminerades som diplomingenjör i energi- och bioförädlingsteknik år 2021.

Nu är Miska vattenkraftsexpert på Enerim och gröna värderingar och förnybara energiproduktionsformer syns dagligen i hans arbetsuppgifter. I arbetet planerar och optimerar han vattenkraftsproduktionen för Enerims kundföretag.

”Jag upplever personligen gröna värderingar som viktiga, eftersom förnybara energiproduktionsformer är viktiga verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Till exempel vid planeringen av vattenkraftsproduktion kan jag påverka under vilka timmar som vattenkraft produceras. Jag utför bedömningar och optimerar vilka de värdefulla toppförbrukningstimmarna är, dit det lönar sig att styra vattenkraftsproduktionen.”