NC ER-verkställandet kommer!

Regeln gällande nödsituationer och återuppbyggnad av elnätet, NC ER, förpliktar vissa distributionsnät och kraftverk senast 18.12.2022. Vi tillhandahåller en datautbytestjänst som en kostnadseffektiv helhetslösning som uppfyller direktivet och är driftsäker och som utöver anslutningen omfattar övervakning, datakommunikation, dataförmedling, samtalsförbindelser och tillhörande underhåll.

NC ER (Network Code for Emergency and Restoration) fastställer gemensamma krav och målsättningar för hanteringen av nödsituationer, omfattande störningar och återuppbyggnad av elnätet. Dessutom koordinerar och förenhetligar det användningen av elsystemet mellan de olika parterna i nödsituationer, omfattande störningar och vid återuppbyggnad av elnätet.

Våra tjänster:

  • En satellitkommunikationstjänst som utformats för att säkerställa den kritiska infrastrukturen, innehållande anslutning och installation inklusive utrustning samt kontinuerlig övervakning, datakommunikation och underhåll.
  • Vårt kontrollrum fungerar som kundernas outsourcade kontrollrum. Vi ansluter oss till KoVa FEN-nätet på ett sätt som uppfyller myndighetskraven. (Visste du att alla aktörer inte nödvändigtvis själva behöver ansluta sig till fiberstamnätet KoVa FEN?)
  • Vi kombinerar kundernas datakommunikation och levererar erforderliga uppgifter till Fingrid och andra som behöver informationen.
  • Vår tjänst uppfyller myndighetskraven i direktivet.