Nu är det ännu enklare att ansluta sig till aFRR-kapacitetsmarknaden

Behovet av reserver som tryggar en jämn effektbalans i elsystemet växer märkbart under de kommande åren när elsystemet förnyas. Den automatiska frekvensåterställningsreserven (aFRR) från reservmarknaden överfördes till en samnordisk plattform 19.1.2022. Där styrs en resurs som erbjuds på marknadsplatsen i realtid enligt en effektsignal från Fingrid.

I samband med förändringen minskade den minsta resursen som kan erbjudas till 1 MW. Detta gör det möjligt för allt fler intresserade parter att delta i och utnyttja marknaden. Dessutom infördes en marginalprissättning. Handeln för följande dygn sker nu på morgonen kl. 8.30 (EET).

Priserna på den förnyade marknadsplatsen har efter förändringen legat på en mycket intressant nivå. Nu lönar det sig att överväga att delta i den här marknaden som ökar i betydelse! Marknaden kan överlag lämpa sig väl för till exempel vattenkraft, genom reglermöjligheterna för industrin och beträffande nedregleringen även för vindkraft.

Enerim har skapat de nya verktygen och gränssnitten för den nya plattformen. Vi erbjuder en tjänstehelhet för aFRR-kapacitetsmarknaden ända från anbud till automatisk styrning av kraftverk.