Artiklar

NC ER-verkställandet kommer!

Regeln gällande nödsituationer och återuppbyggnad av elnätet, NC ER, förpliktar vissa distributionsnät och kraftverk senast 18.12.2022. Vi tillhandahåller en datautbytestjänst …

Läs mer