Programvara

Framtidssäkrade tjänsteleveranser för energimarknaden

Digitaliseringen av energibranschen och en ökande datamängd gör det möjligt att utveckla verksamheten med hjälp av automation och mjukvarulösningar. Utöver mångsidiga energimarknadstjänster erbjuder vi även skalbara och modulära tjänsteleveranser som vi utvecklat särskilt för energisektorn.

Tjänsteleveranser för energisektorn

Molnbaserade tjänsteleveranser effektiviserar funktionerna hos kunderna

Vår lösning har utvecklats för att hantera stora mängder data och många gränssnitt. Skalbara och modulära mjukvaruplattformar som ökar automationen och effektiviteten i verksamheten, utgör också kärnan i vår egen tjänsteproduktion.

Kundinformations-systemet EnerimCIS

EnerimCIS har utvecklats för hantering av kundinformation och fakturering hos energibolag. Den betjänar på ett omfattande sätt energibolagens affärsfunktioner, såsom elförsäljning, elnät, värme, kyla, gasförsäljning, gasnät, bredband och vatten.

EnerimEDM-systemet för hantering av energidata

EnerimEDM är ett system för hantering av energidata, riktat till energibolag. Det effektiviserar hanteringen av operativa processer för försäljnings-, distributionsnäts-, fjärrvärme-, vatten- och gasverksamheter. EnerimEDM utför på ett effektivt sätt lagring, förädling och förmedling av mätdata.

Energihanteringssystemet EnerimEMS

EnerimEMS har utvecklats särskilt för hantering av energimarknadens processer. Programmet omfattar en allmän och parametriserbar datamodell för energimarknaden samt allmänna applikationer för underhåll, kalkyl, rapportering och övervakning.

Med hjälp av våra mjukvarutjänster får våra kunder den lösning de behöver nu och i framtiden. Vår effektiva och skalbara programvara svarar flexibelt mot den föränderliga energimarknadens behov.

Tjänsteleveranser för energisektorn