Programvara → EnerimCIS

Högautomatiserat kundinformationssystem för energibranschen

EnerimCIS levereras som molntjänst och har utvecklats särskilt för hantering av kundinformation och fakturering hos energibolag. Den betjänar på ett omfattande sätt energibolagens affärsfunktioner, såsom elförsäljning, elnät, värme, kyla, gasförsäljning, gasnät, bredband, vatten samt andra tilläggstjänster.

Finlands #1 kundinformationssystem för energibolag

EnerimCIS lämpar sig för företag i alla storlekar eftersom dess modulära struktur och öppna gränssnitt fungerar som en flexibel och skalbar plattform för krav som snabbt förändras och för nya tjänstepartnerskap. EnerimCIS är marknadsledare i Finland inom kundinformationssystem till energibranschen.

Lättanvänd

EnerimCIS är en molntjänst vilket betyder att systemet används med en webbläsare utan några program som installeras separat. Användaren anger standardvärden via användargränssnittet enligt behoven i det egna arbetet. Färdiga processer effektiviserar det dagliga arbetet och gör att man snabbare lär sig använda programmet.

Hög informationssäkerhet

Systemets informationssäkerhetsnivå ligger på en mycket hög nivå. En användare eller användargrupp kan använda de funktioner och se de uppgifter till vilka han eller hon har behörighet. Systemet inkluderar omfattande loggfunktioner för uppföljning och analys av informationssäkerheten. Systemet uppfyller även icke-diskrimineringskraven i branschen.

Lätt att integrera

EnerimCIS baseras på en modulär SOA-arkitektur. Särskild vikt har fästs vid integrationen mellan modulerna samt integrerbarheten med tredje parters system. Den erbjuder omfattande gränssnitt till data och processer i systemet samt stöd för användning av externa integrationsplattformar.

Hög automationsgrad

Tack vare den höga automationsgraden ingriper användaren manuellt endast i undantagssituationer, som systemet automatiskt skapar i användargruppsspecifika arbetsköer. Kärnprocesserna, till exempel avtalsprocesser och tillhörande datautbyte på energimarknaden samt fakturering, är till mycket stor del automatiserade.

Realtidsinsyn i verksamhetsstyrning och optimering

Den höga automationsgraden i EnerimCIS minskar behovet av manuellt arbete hos användarna. Kommunikation och datahantering i realtid räknar dagligen ut fakturor med en timmes noggrannhet. Faktureringsuppgifter i realtid möjliggör optimering av kassaflödet samt bättre uppföljning och rapportering. Som kund får du realtidsinsyn i verksamhetens nuläge.

EnerimCIS omfattar kundens affärsprocesser

 • Kundhantering
 • Produkthantering
 • Avtalshantering
 • Hantering av förbruknings- och småproduktionsdriftställen
 • Hantering av abonnemang
 • Processer för apparat- och arbetsbeställningar
 • Fakturering
 • Fordringar och indrivning
 • Arbetsköer
 • Rapportering
 • Arkiv

Varför EnerimCIS?

Utvecklats för energibranschens behov
Hög automationsgrad
Kompatibel med elmarknadshubben
Modulär och flexibel
Kostnadseffektiv
Användarorienterad

DATAHUB

EnerimCIS och Finlands datahub

I och med driftsättningen av datahubben i Finland tog elmarknaden ett steg mot att bli en tjänstemiljö i realtid. Vad beträffar kundinformationen samt avtals- och faktureringsprocesserna i EnerimCIS-systemet är den information som står till buds aktuell och kan användas genast när man den har laddats upp till datahubben.

Även om mängden data som byts ut på elmarknaden växer, minskar EnerimCIS-användarens behov av att ingripa i bakgrundsprocesserna. Som kund kan du fokusera på att uppfylla slutkundernas önskemål. Den ökande mängden data erbjuder också gott om nya möjligheter till att utveckla tjänster.

Mer information

Ville Rasimus, Sales Director

LinkedIn
ville.rasimus @ enerim.com

Per Malmberg, Sales Director Sweden

LinkedIn
per.malmberg @ enerim.com