Programvara → EnerimEMS

Effektivt, molnbaserat system för energihantering

EnerimEMS har utvecklats särskilt för hantering av energimarknadens processer. Systemet stöder realtidsfunktioner och flera tidsintervaller samt dataöverföring mellan olika tidsintervaller. EnerimEMS levereras som en molntjänst och det används med webbläsare, utan några program som installeras separat.

Flexibel lösning för hantering av energimarknadens processer

Systemet är lättanvänt och flexibelt med avseende på underhåll och dagliga funktioner.

Hög informationssäkerhet

Funktionernas informationssäkerhetsnivå ligger på en mycket hög nivå. Användaren kan endast använda de funktioner och se de uppgifter till vilka han eller hon har behörighet.

Lätt att integrera

EnerimEMS-systemets moderna arkitektur och omfattande gränssnitt möjliggör enkel integration med marknaden och tredje parters system.

Flexibelt

EnerimEMS omfattar en allmän och parametriserbar datamodell för energimarknaden samt applikationer för underhåll, kalkyl, rapportering och övervakning som integrerats i datamodellen och bassystemet. Allmänna energimarknadsappar kan utökas med appar från tredje parter.

EnerimEMS stöder de viktigaste energimarknadsprocesserna

  • Förbruknings- och produktionsprognoser
  • Balanshantering 24/7 (el och naturgas)
  • Handel, day ahead, intraday och eftermarknadshandel för naturgas
  • Balansavräkning för balansansvarig
  • Balansavräkning för naturgas
  • Energifakturering och rapportering
  • Hantering av utsläppsbalanser
Energihantering
Energihantering

REFERENS

Ilmatar

När Ilmatar beslutade sig för att själv bli balansansvarig och behövde en lösning som stöder verksamheten, kände man på Ilmatar, med stöd av den tidigare goda erfarenheten av samarbetet, att man kunde be Enerim om ett förslag på samarbete och verksamhetsmodell.

Enerims outsourcing, som förenar ett energihanteringssystem med en tjänstemodell som utvecklats baserat på systemet, är en unik helhet som bäst svarade mot Ilmatars behov. Enerims lösning ger Ilmatars Trading-team en möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, det vill säga på aktiv handel.

Varför EnerimEMS?

Energihantering
Hög informationssäkerhet
Energihantering
Lätt att integrera
Energihantering
Flexibel och mångsidig
Energihantering

MER INFORMATION

Örjan Thorén, Sales Manager

LinkedIn
Tel. +358 (0)40 702 5153
orjan.thoren @ enerim.com