VÅRA TJÄNSTER

Effektiv och smidig funktionalitet för energimarknaden

Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster och program som förenklar och effektiviserar energimarknadsfunktioner och datautbyte mellan olika marknadsaktörer. Vi betjänar över 200 kunder på el- och gasmarknaden, industriella energiförbrukare samt fjärrvärme/kyla, och vattenbolag.

VÅRA TJÄNSTER

Vi betjänar energimarknadens hela värdekedja

Hantering av kundinformation och fakturering

EnerimCIS, som utvecklats för energibolag, är ett exempel på vår tjänsteleverans som hjälper kunderna att automatisera sina affärsprocesser från mätdata till faktura.

Energimarknadstjänster

Vi förstår energimarknaden och hjälper våra kunder att agera på marknaden med hjälp av vårt omfattande tjänsteerbjudande och lösningen EnerimEMS som vi har utvecklat.

Energimätningstjänster

Vår AMM-mätvärdestjänst är den perfekta lösningen för hantering av mätdata. Kvaliteten och tillförlitligheten i tjänsten garanteras av vår moderna mjukvaruplattform och våra erfarna experter.

Datautbyte på energimarknaden

På energimarknaden är datautbyte något som är nödvändigt och kontinuerligt. Vår säkra datautbytestjänst garanterar en effektiv verksamhet hos våra kunder.

Balanstjänster

Med våra balanstjänster kan kunderna koncentrera sig på sin kärnverksamhet och överföra rutinmässiga uppgifter till våra experter.

Tjänsteleveranser för energibranschen

Vi erbjuder skalbara och effektiva systemlösningar som vi har utvecklat särskilt för energisektorn och som ansluter oss till energimarknaden.

VÅRA TJÄNSTER

Mångsidiga tjänster till energibranschen

Våra tjänster och tjänsteleveranser som optimerar kundernas verksamhet baseras på den modulära mjukvaruplattform som vi har utvecklat. Vi agerar på marknaden på våra kunders vägnar och erbjuder dem vår expertis, våra 24/7-kontrollrumstjänster samt vår molnbaserade mjukvaruplattform.

Effektiva programlösningar för energimarknadsfunktioner

Vår unika tjänsteplattform står i kärnan av vår tjänsteproduktion. Våra tjänsteleveranser har utvecklats för att betjäna framför allt energibranschens processer. Alla våra mjukvarulösningar är molnbaserade, skalbara och flexibla för marknadsförändringar.

VÅRA TJÄNSTER

24/7-kontrollrumstjänster

Vårt kontrollrum betjänar dygnet runt och hjälper till exempel vid hantering av UMM-meddelanden, manuell uppdatering av produktionsplaner samt energihandel. Vår erfarna kontrollrumspersonal fungerar som kontaktpunkt för våra kunder.

Vindkraftssektorns samarbetspartner

Vindkraftssektorn växer starkt. Våra tjänster omfattar redan över 50 % av vindkraftskapaciteten i Finland. Vårt omfattande tjänstesortiment omfattar vindkraftsbolagens hela värdekedja.

Våra kunder

Vi betjänar över 200 kunder, inklusive distributions- och överföringsnät, energiåterförsäljare, energiproducenter, energiintensiva industribranscher och stora energikonsumenter.

Energiproducenter

För energiproducenter är det viktigt att optimera användningen av produktionsresurserna på energimarknaden. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av programvaror och tjänster för våra kunder inom energiproduktion (CHP, värme-, vattenkrafts-, vind- och solenergi).

Visa mera

Eldistribution och -överföring

För våra distributions- och överföringskunder är det viktigt att säkerställa leveranssäkerheten, verksamhetens kostnadseffektivitet samt en sömlös och smidig kundupplevelse. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av programvaror och tjänster samt en 24/7-kontrollrumstjänst som tryggar leveranssäkerheten.

Elhandlare

Våra elhandlarkunder utvecklar sin konkurrenskraft genom effektiv försäljning, en bra kundupplevelse och välplanerade produkter. Verksamhetens effektivitet och framgångsrika energitransaktioner avgör resultatet.

Visa mera

Kunder på grossistmarknaden för energi

För våra kunder på grossistmarknaden är det viktigt att de har omfattande verksamhet på energimarknaden, att de optimerar portföljförvaltningen och kontrollerar energibalansen i realtid. För att trygga resultatförmågan är det viktigt med positions- och riskhantering mot marknadsfluktuationer samt minimering av kostnaderna för balanskraft.

Visa mera

Industriella och kommersiella kunder

För våra industriella och kommersiella konsumentkunder är det viktigt att de kan optimera sin verksamhet på energimarknaden. För att trygga resultatet är det viktigt med positions- och riskhantering mot marknadsfluktuationer samt minimering av kostnaderna.

Visa mera

Producenter av energi- och flexibilitetstjänster

Producenter av energitjänster skapar lättanvända erbjudanden för sina kunder. Energieffektivitetstjänster, skapande av energiföreningar och utnyttjande av flexibilitetskapacitet förutsätter effektiva bakgrundssystem och tjänster som möljiggör inkoppling och optimal användning av fysisk utrustning.

Visa mera