Våra tjänster → 24/7-Kontrollrumstjänster

Bättre riskhantering och effektivitet 24/7 med övervakningstjänster

Vårt eget kontrollrum erbjuder en stor uppsättning 24/7-tjänster för parterna på energimarknaden. Vår erfarna kontrollrumspersonal betjänar våra kunder dygnet runt.

Vår erfarna kontrollrumspersonal säkerställer högkvalitativa övervakningstjänster

I vårt kontrollrum utförs mångsidig övervakning dygnet runt. En stor andel är elmarknadstjänsterna bland vilka vi övervakar kundernas el- och gasbalanser, utför dagsintern handel såväl manuellt som maskinellt i vårt eget system, genomför mångsidig rapportering och fördelning av intern fakturering samt hjälper våra kunder att hantera den fysiska elen. Vårt kontrollrum har varit verksamt sedan 1973 och betjänar kunderna på tre språk: finska, svenska och engelska.

Produktionsövervakning och -styrning

Våra tjänster för produktionsövervakning och styrning sköter övervakning och styrning av samt avbrottsplanering i produktionssystemet på ett pålitligt och säkert sätt.

Visa mera

Nätövervakning och -styrning

Med hjälp av våra tjänster för nätövervakning och -styrning kan övervakning och styrning av nätet samt avbrottsplanering göras på ett pålitligt och säkert sätt.

Visa mera

Tjänster för fjärrstyrningsnät

Våra tjänster omfattar alla delområden för byggande och underhåll av det fjärrstyrningsnät som fjärrövervakning och -drift av produktionsanläggningar eller stationer i distributionsnätet förutsätter.

Visa mera

24/7 Kontrollrumstjänster

KONTROLLRUMSTJÄNSTER 24/7

Kontrollrummet driver mångsidig verksamhet

  • Övervakning av vindparkers elstationer.
  • Uppföljning av 20–400 kV elnätet samt planering och hantering av driftavbrott.
  • Övervakning och felsökning av kommunikationsförbindelser och dataöverförings- och datasystem.
  • Operativ drift och styrning av vattenkraftverk samt produktionsoptimering.
  • Realtidsuppföljning och hantering av el- och naturgasbalanser samt handel på börsen.
  • Kommersiell optimering och utnyttjande av produktion genom att reglera kraftverk och delta i reservmarknaden med stöd av vår egen marknadsanalys.

Vi hjälper våra kunder att agera på elmarknaden

Vi hjälper våra kunder att agera på marknaden genom att tillhandahålla omfattande elmarknadstjänster, såsom prognoser, handel, flexiblitetstjänster och reservhandel.

24/7 Kontrollrumstjänster
24/7 Kontrollrumstjänster

Mer information

Jari Mäkitalo, Sales Manager

LinkedIn
jari.makitalo @ enerim.com