Våra tjänster → 24/7-Kontrollrumstjänster

Bättre lönsamhet med övervakningstjänster 24/7

Vi är en oberonde aktör utan egen position på marknaden. Vårt kontrollrum som är bemannat med erfaren personal, erbjuder 24/7-tjänster för våra kunder på energimarknaden.

Vår erfarna kontrollrumspersonal säkerställer övervakningstjänster med hög kvalitet

Vi övervakar kundernas el- och gasbalanser, utför intradaghandel såväl manuellt som automatiskt i vårt eget system, genomför rapportering, kostnadsfördelning samt fakturering. Vårt kontrollrum har varit verksamt sedan 1973 och betjänar kunderna på tre språk: svenska, engelska och finska.

Produktionsövervakning och -styrning

Vi levererar tjänster för produktionsövervakning och styrning samt avbrottsplanering på ett pålitligt och säkert sätt.

Visa mera

Nätövervakning och -styrning

Med hjälp av våra tjänster kan övervakning och styrning av nätet samt avbrottsplanering göras på ett pålitligt och säkert sätt.

Visa mera

Tjänster för fjärrstyrningsnät

Våra tjänster omfattar konfigurering och underhåll för fjärrstyrningsnät, fjärrövervakning och fjärrdrift av produktionsanläggningar eller stationer i distributionsnätet.

Visa mera

24/7 Kontrollrumstjänster

KONTROLLRUMSTJÄNSTER 24/7

Optimera din verksamhet med våra kontrollrumstjänster

  • Övervakning av vindparkers elstationer.
  • Uppföljning av 20–400 kV elnätet samt planering och hantering av driftavbrott.
  • Övervakning och felsökning av kommunikationsförbindelser och dataöverförings- och datasystem.
  • Operativ drift och styrning av vattenkraftverk samt produktionsoptimering.
  • Realtidsuppföljning och hantering av el- och naturgasbalanser samt handel på börsen.
  • Kommersiell optimering och utnyttjande av produktion genom att reglera kraftverk och delta i reservmarknaden med stöd av vår egen marknadsanalys.

Vi hjälper våra kunder att lyckas på elmarknaden

Vi hjälper våra kunder att agera effektivt på marknaden genom att tillhandahålla omfattande elmarknadstjänster, såsom prognoser, handel, flexiblitetstjänster och reservhandel.

24/7 Kontrollrumstjänster
24/7 Kontrollrumstjänster

Mer information

Örjan Thorén, Sales Manager

LinkedIn
Tel. +358 (0)40 702 5153
orjan.thoren @ enerim.com