Våra tjänster → Datautbyte

Högkvalitativa datautbytestjänster

På energimarknaden är datautbyte något som är nödvändigt och kontinuerligt. Vår säkra datautbytestjänst garanterar en effektiv verksamhet hos våra kunder.

Mer flexibelt datautbyte

Framtidens elmarknad förutsätter allt fler åtgärder som sker i nästintill realtid. Våra tjänster uppfyller marknadens behov av dataöverföring nu och under de kommande åren.

Utbyte av marknadsdata

Våra befintliga dataanslutningar omfattar alla aktörer och marknadsplatser på den nordiska energimarknaden. Dessutom stöder vi alla standardformat som används på energimarknaden. Vid dataöverföring i realtid stöder vi de vanliga metoderna för dataöverföring.

Datautbyte i realtid

I framtiden kommer elmarknaden att fungera nästintill i realtid och stamnätsbolagen ställer sina egna krav på dataöverföring som behöver ske allt mer i realtid för uppföljning av flexibla resurser. Våra tjänster uppfyller flexmarknadens dataöverföringsbehov också i framtiden.

Fördelar med datautbytestjänster

  • Driftsäkerhet: Tjänst och övervakning tillgängliga 24/7
  • Pålitlighet: krypteringsmetoder, spårbarhet av data och transaktioner
  • Flexibilitet: transformationer mellan filmformat, berikning av meddelanden, validering och rapportering
  • Utveckling: uppföljning och utveckling av förändringar på marknaden
Datautbyte

Våra kunder

Datautbyte
Elproduktion
Datautbyte
Partihandel av energi
Datautbyte
Producenter av eltjänster
Datautbyte
Energidistribution och -överföring
Datautbyte
Minutförsäljning av energi
Datautbyte
Industriella och kommersiella konsumenter