Lösningar → Hantering av energidata

Effektiva tjänster för hantering av mätdata

Högkvalitativa mätdata och exakt leverans av informationen är av yttersta vikt. Våra tjänster för hantering av mätdata är ett kostnadseffektivt sätt att sköta de processer som är förknippade med mätdata och utbyte av marknadsdata. Tjänsternas tillförlitlighet och kundnöjdheten garanteras av våra erfarna experter tillsammans med våra förstklassiga program som övervakas 24/7.

Hantering av mätdata

Tjänsterna för hantering av mätdata säkerställer tillgång på högkvalitativa mätdata för de olika parternas användning. Vår kvalitetshanteringstjänst används redan på över 900 000 driftställen.

Kvalitet av mätdata

I vår tjänst för kvalitetshantering för mätdata korrigeras och kompletteras brister och fel som inträffat vid mätningen samt säkerställs att mätdata är korrekta och kvalitativa för olika parters användning.

 

Tjänsten omfattar validering av mätdata för el, fjärrvärme, gas och vatten. Vår kvalitetshanteringstjänst kan smidigt anslutas till de nuvarande processerna och kompletteras med rapporterings-, analys- och experttjänster.

Tjänster för hantering av mätdata för industri- och kraftverksaktörer

Vi tillhandahåller en omfattande tjänstehelhet från avläsning och hantering av mätdata till balansavräkning och rapportering för mätområden.

Projekt- och ändringsarbeten

En föränderliga energimarknad skapar nya behov beträffande hanteringen av mätdata. Vi ger våra experthjälp i olika utvecklingsprojekt som är förknippade med olika förändringar på marknaden.

Kundinformation

Mjukvara

EnerimEDM hanterar stora mängder mätdata

Med hjälp av EnerimEDM genomför du på ett effektivt sätt lagring, förädling och förmedling av mätdata. Systemet stöder hanteringen av de operativa processerna i försäljnings-, distributions-, fjärrvärme-, vatten- och gasverksamheter.

Datahub-tjänster i Finland

Våra datahub-tjänster i Finland stöder marknadsparterna i deras skyldigheter som rör användningen av datahubben. Våra datahub-tjänster för nätbolag omfattar redan över 900 000 driftställen och datahub-tjänsterna för handelsbolag omfattar redan över 700 000 driftställen.

Datahub-tjänster till nätbolag

Vi tillhandahåller distributionsnätbolag tjänster för skötsel av mätdatahanteringsprocesser (DH-200) och balansavräkningsprocesser (DH-500). I tjänsten ingår underhåll av kundernas strukturella data i finska datahubben. Dessutom utför vi definitioner av erforderliga undermätningar och andra kalkyler samt övervakning av mätdata i vårt hanteringssystem.

Visa mera

Tjänster för hantering av mätdata för industri- och kraftverksaktörer

Det är viktigt att elhandlare säkerställer att kundfakturering och balansavräkningsdata motsvarar varandra. Våra tjänster för hantering av mätdata sköter detta åt handlaren. Vi tar emot mätdata om handelsbolagets leveranser som offereras via datahubben eller av andra aktörer och jämför data mot officiella balansavräkningsdata för att försäkra oss om att mätdata är korrekta.

Visa mera

Mer information

Kundinformation

Ville Rasimus, Sales Director

LinkedIn
ville.rasimus @ enerim.com

Kundinformation

Per Malmberg, Sales Director Sweden

LinkedIn
per.malmberg @ enerim.com