Våra tjänster → Hantering av kundinformation och fakturering

Effektiva tjänsteleveranser för hantering av kundinformation

Enerims lösningar hjälper våra kunder att automatisera sina kärnaffärsprocesser från mätdata till faktura. Våra tjänster omfattar hantering av nätbolagens processer för abonnemang, försäljning, datautbyte på marknaden samt kundservice och erbjuder omfattande gränssnitt för övergripande nyttjande av kundinformation. En automatiserad fakturering ger märkbara besparingar och minskar rutinmässigt, manuellt arbete.

Automatisering av processer ger kostnadseffektivitet

Våra omfattande och högt automatiserade lösningar gör det möjligt för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet och kundservicen.

Hantering av kundinformation och avtal

En exakt och omfattande hantering av kundinformation och avtal möjliggör automatisering av affärsprocesser samt smidig kundservice i flera kanaler. Vi tillhandahåller omfattande och långt automatiserade molnbaserade tjänsteleveranser för hantering av kundinformation och avtal.

Automatiserad fakturering

När faktureringen automatiseras ger det besparingar genom att det rutinmässiga manuella arbetet minskar. Vår faktureringsmotor som fungerar i realtid skapar fakturor dagligen på timseriebasis. Beräkning i realtid gör det möjligt att snabba på kassaflödet samt få aktuell insyn i och rapportering av verksamhetens tillstånd.

Automatiserad hantering av fordringar

Vår lösning automatiserar processerna för hantering av fordringar och genererar påminnelser, meddelanden samt begäran om avbrott och inkoppling. Försäljningen och kundservice har tillgång till kundernas betalningsinformation i realtid.

Tjänsteleveranser för framtidens energimarknad

Med systemen EnerimCIS och EnerimEDM kan du skapa effektiva processer från mätare till faktura.

Kundinformationssystemet EnerimCIS

EnerimCIS har utvecklats för hantering av kundinformation och fakturering hos energibolag. Den betjänar på ett omfattande sätt energibolagens affärsfunktioner, såsom elförsäljning, elnät, värme, kyla, gasförsäljning, gasnät, bredband, vatten samt andra tilläggstjänster.

EnerimEDM för hantering av energidata

EnerimEDM är ett system för hantering av energidata. Det effektiviserar hanteringen av operativa processer för försäljnings-, distributionsnäts-, fjärrvärme-, vatten- och gasverksamheter. EnerimEDM utför på ett effektivt sätt lagring, förädling och förmedling av mätdata.

Enerim levererar EnerimCIS-systemet till Göteborg Energi

Göteborg Energi valde Enerim som leverantör av ett tjänstebaserat verksamhetsstöd som gör det möjligt att uppnå Göteborg Energis effektmål. Det nya avtalet utgör en central pelare i Göteborg Energis ambitiösa långsiktiga digitala strategi och kommer att spela en avgörande roll i koncernens arbete med att bibehålla sin konkurrenskraft genom fortsatt utveckling och effektivisering av IT-miljön.

Kundinformation

Våra kunder

Kundinformation
Minutförsäljning av energi
Kundinformation
Energidistribution
Kundinformation
Vatten och gas

Mer information

Kundinformation

Ville Rasimus, Sales Director

LinkedIn
ville.rasimus @ enerim.com

Kundinformation

Per Malmberg, Sales Director Sweden

LinkedIn
per.malmberg @ enerim.com