Meistä → Ympäristö

Edistämme vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Käynnissä oleva energiamurros mahdollistaa tulevaisuuden vähäpäästöisen yhteiskunnan, joka perustuu puhtaaseen energiaan, toimitusvarmoihin verkkoihin ja toimiviin energiamarkkinoihin. Energia-alan asiantuntijoina toimimme energiamurroksen ytimessä, rakentaen tulevaisuuden energiamarkkinoita yhdessä alan toimijoiden ja asiakkaidemme kanssa.

Energiajärjestelmien tulee olla entistä joustavampia uusiutuvien energiatuotantomuotojen yleistyessä. Samalla älykkäiden tiedonhallintaratkaisujen kysyntä kasvaa. Ohjelmisto- ja IT-yrityksillä onkin merkittävä rooli energiamurroksen mahdollistajina. Älykkäät järjestelmät ja ohjelmistot lisäävät energiamarkkinaprosessien automaatiota ja tehokkuutta.

Ympäristö
Ympäristö

Ympäristö

Ympäristövaikutukset

Tunnistamme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme kestävämpään suuntaan. Enerimille on myönnetty ISO 14001 ympäristösertifikaatti, joka ohjaa työtämme ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

Ohjelmisto- ja palveluyrityksenä toimintamme suorat päästöt koostuvat pääasiassa sähkönkulutuksesta. Palvelimemme sijaitsevat nykyaikaisessa Data Centerissä, joka on rakennettu vastaamaan kestävän kehityksen vaateisiin. Data Centerille on myönnetty energiatehokkuudesta kansainväliset kultatason sertifikaatit ja laitos itsessään pyörii uusiutuvalla energialla ja on täysin hiilineutraali.

Kestävä kehitys

Työssämme olemme sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen. Olemme tunnistaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (SDG) viisi tavoitetta, joihin toiminnallamme on merkittävin vaikutus ja joita sitoudumme kehittämään toiminnassamme. 

7 Edullista ja puhdasta energiaa - Ratkaisumme mahdollistavat tulevaisuuden energiajärjestelmän, joka perustuu puhtaalle energialle.

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua - Tarjoamme turvallisen työympäristön kestävän kehityksen ja kasvun mahdollistavalla toimialalla.

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja -Ratkaisumme ovat energiainfrastruktuurin ytimessä ja mahdollistaa tehokkaammat prosessit. Olemme aktiivinen osallistuja tulevaisuuden energiajärjestelmiä kehittävissä kansainvälisissä kehityshankkeissa.

12 Vastuullista kuluttamista - Parannamme asiakkaidemme energiatehokkuutta. Samalla ratkaisumme tukevat uusiutuvien energiantuotantomuotojen yleistymistä markkinoilla.

13 Ilmastotekoja - Päivittäisessä työssämme ja palveluidemme kautta myötävaikutamme vähäpäästöiseen yhteiskuntaan.

Ympäristö