palvelut → Mittauspalvelut

Kattavat energian mittauspalvelut mittarilta laskulle

Mittaustiedon korkea laatu ja tietojen toimituksen täsmällisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Mittauspalvelumme ja mittaustiedonhallintapalvelumme ovat kustannustehokas tapa hoitaa mittaustietoihin ja markkinatiedonvaihtoon liittyvät prosessit. Palveluiden luotettavuuden ja asiakastyytyväisyyden takaavat kokeneet asiantuntijamme yhdessä ensiluokkaisten, 24/7-valvottujen ohjelmistojemme kanssa.

Älykkäät mittauspalvelut

Mittauspalvelumme tarjoaa kattavan ratkaisun mittaussuureiden hallintaan ja ohjaukseen. Ratkaisu on käytössä jo yli 650 000 käyttöpaikalla.

Mittauspalvelut

Mittauspalvelumme tarjoaa älykkään ratkaisun mittaussuureiden hallintaan (sähkö, kaukolämpö, jäähdytys, kaasu ja vesi) sekä ohjaukseen. Toimitamme mittaustiedot oikeille vastaanottajille säännöllisesti sovitussa ajassa ja muodossa. Palvelumme tukee useiden laitevalmistajien mittalaitteita ja tarjoaa kuhunkin käyttötilanteeseen sopivan toteutuksen.

Näytä enemmän

Mittausprojektit ja muutostyöt

Pitkä kokemuksemme säädösten mukaisten mittausratkaisujen toimittamisesta luo vankan pohjan laajamittaisten projektien toteuttamiselle.  Palvelumme kattavat mittalaitteiden hankinnan, asennuksen sekä etäluentapalveluiden käyttöönoton, osittain tai avaimet käteen -projektina.

Näytä enemmän

Modulaarinen mittauspalvelukokonaisuus

EMMA-konsepti on kattava palvelukokonaisuutemme sähkön, kaukolämmön, veden ja kaasun jakeluverkkoyhtiöiden mittaustietojen keräämiseen, hallintaan ja edelleen toimittamiseen.

Palvelukokonaisuus on modulaarinen, jolloin asiakas voi hankkia Enerimiltä esimerkiksi mittauspalvelut ja mittaustiedon laadunhallintapalvelut, mutta hoitaa itse halutessaan datahubin edellyttämät energiatiedon hallintapalvelut. Jo hankittua palvelukokonaisuutta voi myöhemmin täydentää esimerkiksi datahub-palveluilla, energiatiedon hallintapalveluilla ja analytiikkapalveluilla.

Energian mittauspalvelut

Mittaustiedonhallintapalvelut

Mittaustiedonhallintapalvelut varmistavat laadukkaan mittaustiedon saatavuuden eri osapuolten käyttöön. Laadunhallintapalvelumme on käytössä jo yli 900 000 käyttöpaikalla.

Mittausten laadunhallinta

Mittaustiedon laadunhallintapalvelussamme korjataan ja täydennetään mittauksessa syntyneitä puutteita ja virheitä sekä varmistetaan mittaustietojen oikeellisuus ja laatu eri osapuolten käyttöön.

Näytä enemmän

Mittaustiedonhallintapalvelut teollisuus- ja voimalaitostoimijoille

Tarjoamme laajan palvelukokonaisuuden mittaustietojen luennasta ja hallinnasta aina mittausalueen taseselvitykseen ja raportointiin.

Projekti- ja muutostytöt

Muuttuva energiamarkkina luo uusia tarpeita mittaustiedon hallintaan. Avustamme asiakkaitamme asiantuntevasti erilaisissa markkinamuutoksiin liittyvissä kehitysprojekteissa.

Datahub-palvelut

Datahub-palvelumme tukevat markkinaosapuolia datahubin käyttöön liittyvissä velvoitteissa. Verkkoyhtiöiden datahub-palveluidemme piirissä on jo yli 900 000 käyttöpaikkaa ja myyjäyhtiöiden datahub-palveluiden piirissä on jo yli 700 000 käyttöpaikkaa.

Datahub-palvelut verkkoyhtiöille

Tarjoamme jakeluverkkoyhtiöille palveluita mittaustietojen hallinnan prosessien (DH-200) sekä taseselvitysprosessien (DH-500) hoitamiseen. Palveluun sisältyy asiakkaidemme rakenteellisten tietojen ylläpito datahubissa. Lisäksi suoritamme tarvittavien alamittaus- ja muiden laskentojen määritykset sekä valvonnat mittaustietojen hallintajärjestelmässämme.

Näytä enemmän

Datahub-palvelut myyjäyhtiöille

Sähkönmyyjän on tärkeää varmistaa, että asiakaslaskutus ja taseselvitystiedot vastaavat toisiaan. Mittaustiedonhallintapalvelumme hoitaa tämän myyjän puolesta. Vastaanotamme myyntiyhtiön myynnissä olevien kohteiden mittaustiedot datahubista tai muilta toimijoilta ja vertailemme tietoja viralliseen taseselvitystietoon varmistuaksemme mittaustietojen oikeellisuudesta.

Näytä enemmän

Asiakkaamme

Energian mittauspalvelut
Energian jakelu
Energian mittauspalvelut
Energian vähittäismyynti
Energian mittauspalvelut
Energian tuotanto
Energian mittauspalvelut
Kaukolämpö
Energian mittauspalvelut
Vesi
Energian mittauspalvelut
Teolliset asiakkaat
Energian mittauspalvelut

REFERENSSI

Pitkäaikainen yhteistyö Kymenlaakson Sähköverkon kanssa

Enerim on Kymenlaakson Sähköverkolle tärkeä ja pitkäaikainen kumppani: yhteistyötä on tehty jo 12 vuotta. Vuosien aikana palvelukokonaisuutta on kehitetty ja laajennettu, ja Enerim hoitaa nykyisin mittaukseen liittyvän kokonaisprosessin. Enerimin kautta kulkevat mittareiden logistiikka, asennus, huolto ja kunnossapito. Lisäksi Enerim hoitaa mittareiden etäluennan ja mittaustiedon jatkokäsittelyn sekä jakelun. Enerimistä on luotettava ja monipuolinen kumppani, jonka kanssa palveluja kehitetään yhdessä.