Energiapallo

Energian tukkukauppa

Mitä teemme

Tukkumarkkina-asiakkaillemme on tärkeää kyetä toimimaan laajasti energiamarkkinoilla, optimoida portfolionhallinta ja kontrolloida energiatasetta reaaliaikaisesti. Position- ja riskienhallinta markkinavaihteluita vastaan, sekä tasesähkön kustannusten minimointi ovat avainasemassa tuloksentekokyvyn varmistamiseksi. Automaattisten järjestelmien ja asiantuntijoidemme voimin kykenemme toimimaan asiakkaamme puolesta säilyttäen täyden läpinäkyvyyden liiketoiminnan tilanteeseen ja tuloksiin.

Ohjelmistot ja palvelut

Energiamarkkinoilla toimiminen edellyttää energian tuotannon ennustamista ja optimointia. Tarjoamme asiakkaillemme useita erilaisia ennustemenetelmiä, kuten tekoälyä hyödyntävän oppivan neuroverkkomallin sekä historiatietoihin perustuvan lineaarisen sääriippuvan mallin. Laadukkaat ja ajantasaiset ennusteet mahdollistavat toimintaan liittyvien riskien hallinnan ja eri kauppapaikoilla tehtävien kauppojen optimaalisen tuloksen.

Asiakkaamme