Vastuullisuus toimintamme ytimessä

Vastuullisuus merkitsee meille laadukasta ja hyvää hallintotapaa sekä vastuuta kehittää toimintaamme tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan vaatimusten lähtökohdista. Megatrendit kuten energiamurros, kestävä kehitys ja kyberturvallisuus ovat kaikki liiketoimintamme keskiössä.

Tulevaisuudessa energiajärjestelmien tulee olla entistä joustavampia. Samalla älykkäiden tiedonhallintaratkaisujen kysyntä kasvaa. Ohjelmisto- ja IT-yrityksillä onkin merkittävä rooli energiamurroksen mahdollistajina. Älykkäät järjestelmät ja ohjelmistot lisäävät energiamarkkinaprosessien automaatiota ja tehokkuutta.

ESG-työ Enerimillä

enerim esg

Ympäristö

ISO 14001 -standardin mukaisesti olemme tunnistaneet toimintamme ympäristönäkökohdat ja pyrimme ympäristöjärjestelmämme jatkuvaan parantamiseen.

enerim esg

Yhteiskunta

Olemme sitoutuneet ylläpitämään henkilöstömme hyvinvointia ja osallisuutta varmistaaksemme tulevaisuuden kannalta kestävän tiimin. Kehitämme työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta ISO 45001 -standardin vaatimusten mukaisesti.

Toimintamme keskiössä on myös asiakastyytyväisyys, jonka takaa järjestelmiemme korkea laatu.

enerim esg

Hallinto

Pyrimme noudattamaan hyvää hallintotapaa ja olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Panostamme myös tietoturvaan toimintamme täyttäessä ISO27001:2013 -standardin vaatimukset.

enerim esg

ESG työ

Sitoumuksemme

Yrityksenä olemme sitoutuneet määrätietoiseen organisaation kehittämiseen. Sitoumuksemme tukevat pyrkimystämme varmistaa tulevaisuuden kannalta kestävä ja kannattava liiketoiminta, jonka mahdollistavat tulevaisuuden kannalta kestävä tiimi ja kestävät liiketoimintatavat.

ESG-työn olennaiset teemat

enerim esg

Hiilijalanjäljen hallinta

Identifioimme ja raportoimme päästöjemme lähteet ja pyrimme vähentämään niitä.

enerim esg

Henkilöstön hyvinvointi

Tavoitteemme on sitouttaa henkilöstömme kilpailulla toimialalla.

enerim esg

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen

Pyrimme lisäämään tietoutta monimuotoisuuden johtamisesta entistä osallistavamman työyhteisön mahdollistamiseksi.

enerim esg

Tuotelaatu & asiakastyytyväisyys

Laadukkaiden järjestelmien ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen.

enerim esg

Tietoturva

Turvallisten järjestelmien tarjoaminen ja säännösten noudattaminen.

enerim esg

ESG-strategian integrointi

Hallintoprosessien luominen ESG-työn tuloksellisuuden seuraamiseksi.

Osa tulevaisuuden vähäpäästöistä energia-alaa

Meneillään oleva energiamurros mahdollistaa vähähiilisen yhteiskunnan, joka perustuu puhtaaseen energiaan, luotettaviin jakeluverkkoihin ja tehokkaisiin energiamarkkinoihin. Yhdessä asiakkaidemme ja toimialan sidosryhmien kanssa vaikutamme järjestelmiemme kautta tulevaisuuden energiajärjestelmään.

enerim esg
enerim esg

ympäristö

Ohjelmistoratkaisut tukevat energiamurrosta

Järjestelmämme ovat päällekkäisten megatrendien, kuten energiamurroksen ja sähköistymisen, digitalisaation, kaupungistumisen ja kyberturvallisuuden ytimessä. Datalla on keskeinen rooli näiden edistämisessa.

Vaikka dataa tarvitaan pääasiassa sähkön tai energian saannin varmistamiseen ja hallintaan, tarvitaan sitä yhä useammin myös mahdollistamaan uusia palveluita ja tuotteita, jotka perustuvat reaaliaikaiseen kulutustietoon. Kuluttajien tietoisuuden kasvaessa, automaatiolla on suuri rooli esimerkiksi sähkönkulutuksen optimoinnissa. Data ja automaatio voivat näin ollen edistää energiatehokkuutta älykkäämpien järjestelmien avulla.

SDG

Kestävän kehityksen tavoitteet

enerim esg

7 Edullista ja puhdasta energiaa

Ratkaisumme tukevat tulevaisuuden energiajärjestelmää, jolle on ominaista digitalisaatio, mikrotuotanto ja lisääntynyt datamäärä. Ratkaisujemme avulla energiayhtiöt voivat tarjota nykyaikaisia palveluita tietoisille kuluttajille.

enerim esg

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tarjoamme turvallisen työympäristön kestävän kehityksen ja kasvun mahdollistavalla toimialalla.

enerim esg

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Ratkaisumme ovat energiainfrastruktuurin ytimessä ja mahdollistavat tehokkaammat prosessit. Olemme aktiivinen osallistuja tulevaisuuden energiajärjestelmiä kehittävissä kansainvälisissä kehityshankkeissa.

enerim esg

12 Vastuullista kuluttamista

Ratkaisumme tukevat datapohjaisten palveluiden käyttöönottoa, jotka voivat edistää kuluttajien sähkönseurantaa ja kestävämpää kulutusta. Kun enemmän tietoa on saatavilla, uudet optimointiin ja automaatioon perustuvat palvelut ovat mahdollisia.

Hiilijalanjälki

Toimipisteissämme pyrimme kohti vihreitä käytäntöjä. Järjestelmätoimittajana hiilidioksidipäästömme liittyvät pääosin toimistojen ja konesalien sähkönkulutukseen sekä liikematkustukseen.

Siksi käytämme toimipisteissämme pääosin 100 % uusiutuvaa sähköä. Palvelimemme sijaitsevat nykyaikaisessa konesalissa, joka on rakennettu vastaamaan kestävän kehityksen vaateisiin. Konesallille on myönnetty energiatehokkuudesta kansainväliset kultatason sertifikaatit ja laitos itsessään pyörii uusiutuvalla energialla ja on täysin hiilineutraali. Seuraamme ja raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain ja pyrimme minimoimaan hiilidioksidipäästömme.

enerim esg