Tuulivoimala

Energian tuotanto

Mitä teemme

Energian tuotannon asiakkaillemme on tärkeää optimoida tuotantoyksiköiden käyttö energiamarkkinoilla. Tarjoamme kattavan valikoiman ohjelmistoja ja palveluita energian tuotannon (CHP, lämpö, vesivoima, tuuli, ja aurinko) asiakkaillemme. Palvelumme mahdollistavat minkä tahansa tuotantoyksikön liittämisen markkinoille tavoitteenamme maksimoida tuotot, sekä mahdollistaa joustavan ja kestävän energiajärjestelmän syntyminen.

Ohjelmistot ja palvelut

Energiamarkkinoilla toimiminen edellyttää energian tuotannon ennustamista ja optimointia. Tarjoamme asiakkaillemme useita erilaisia ennustemenetelmiä, kuten tekoälyä hyödyntävä oppiva neuroverkkomalli sekä historiatietoihin perustuva lineaarinen sääriippuva malli. Laadukkaat ja ajantasaiset ennusteet mahdollistavat toimintaan liittyvien riskien hallinnan ja eri kauppapaikoilla tehtävien kauppojen optimaalisen tuloksen.

Asiakkaamme