Mjukvara → EnerimEDM

Ett effektivt system för hantering av energidata

Med hjälp av EnerimEDM genomför du på ett effektivt sätt lagring, förädling och förmedling av mätdata. Systemet stöder hanteringen av de operativa processerna i försäljnings-, distributions-, fjärrvärme-, vatten- och gasverksamheter.

EnerimEDM

Hantera mätdata effektivt

EnerimEDM integreras med mätaravläsningssystem, samlar in och lagrar tidsseriedata från timmätning till 15 minuter eller kortare intervall. EnerimEDM hanterar lagring, aggregering, validering och distribution av mätdata.

EnerimEDM

Med EnerimEDM hanterar du stora mängder mätdata

Automatisk fjärravläsning (AMR) har lett till att mängden mätdata har mångfaldigats.  framtiden kommer mängden data och realtidsbehovet att öka ytterligare.

EnerimEDM

Lättanvänd molntjänst

EnerimEDM levereras som en molntjänst och dess funktioner används i användargränssnittet SmartClient eller med webbläsare, utan separata program. Processerna i systemet har automatiserats för elmarknadens krav och underlättar användarnas vardagliga arbete.

EnerimEDM

Hög informationssäkerhet

Systemets informationssäkerhetsnivå ligger på en mycket hög nivå. Användaren kan redigera och granska endast sådan information som han eller hon har behörighet till. Vårt ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 27001:2013.

EnerimEDM

Flexibel att integrera

Arkitekturen i EnerimEDM gör det möjligt att smidigt ansluta system från tredje parter till systemhelheten i önskad utsträckning. EnerimEDM erbjuder gränssnitt till data i systemet och stöd för externa integrationsplattformar. EnerimEDM har integrerats med de vanligaste fjärravläsnings- och kundinformationssystemen.

EnerimEDM

Stöder olika processer

Tack vare EnerimEDM's integrationsplattformar stöder den alla typer av mätningar oberoende av affärsverksamhet (el, fjärrvärme, vatten, gas). Den kan användas i olika tjänstemiljöer och multibolag.

EnerimEDM

Hantering av mätdata

I vår tjänst för kvalitetshantering för mätdata korrigeras och kompletteras brister och fel som inträffat vid mätningen samt säkerställs att mätdata är korrekta och kvalitativa för olika parters användning.

Tjänsten omfattar validering av mätdata för el, fjärrvärme, gas och vatten. Vår kvalitetshanteringstjänst kan smidigt anslutas till de nuvarande processerna och kompletteras med rapporterings-, analys- och experttjänster.

EnerimEDM
EnerimEDM

Integration

APIer möjliggör integration till olika system

EnerimEDM har API:er för enkel integration till kundernas olika system såsom kundinformationssystem, onlineplattform, mobilappar. Systemet stöder flexibelt datautbyte som möjliggör förbrukningsrapportering.

EnerimEDM

Skicka meddelande till oss!

Låt dig inte begränsas av ett föråldrat system, upptäck vad EnerimEDM kan göra för ditt företag!

Vi satsar på långsiktiga kundrelationer där vi kan utveckla anpassade systemlösningar och tjänster för våra kunder. Hör gärna av dig om du har frågor, eller boka en demo så kontaktar vi dig för att hitta en passande tid. Under demon visar vi hur du som kund kan få ut största möjliga nytta av våra system och tjänster.

  Mer information

  EnerimEDM

  Ville Rasimus, Sales Director

  LinkedIn
  ville.rasimus @ enerim.com

  EnerimEDM

  Per Malmberg, Sales Director Sweden

  LinkedIn
  per.malmberg @ enerim.com

  EnerimEDM

  Jarkko Jukarainen, Sales Director

  LinkedIn
  jarkko.jukarainen @ enerim.com