Mjukvara → EnerimCIS

Ett högautomatiserat kundinformationssystem är nyckeln till framgång

Energimarknaden är dynamisk och därför behöver ditt energibolag kunna hantera kundinformation och fakturering på ett flexibelt sätt. EnerimCIS är ett högautomatiserat system där du kan hantera en rad olika affärsfunktioner. Systemet ger dig mer tid att fokusera på er kärnverksamhet, och möjlighet att använda kunddata i realtid för att förbättra kundupplevelsen i ditt företag.

Kundservice

Mångsidig kundservice med EnerimCIS

Korrekt kundinformation och kontraktshantering är viktiga förutsättningar för automatisering av affärsprocesser och skicklig kundservice i flera kanaler. Vi erbjuder en omfattande, högautomatiserad SaaS-lösning för kund- och kontraktshantering. Den hjälper energiföretag att automatisera sin försäljning, kundservice och fakturering, vilket möjliggör moderna, digitala självbetjäningskanaler. Våra flexibla lösningar stödjer både energidetaljhandeln och DSO-företagens affärsfunktioner.

EnerimCIS

EnerimCIS är energibolagens favorit i Finland

EnerimCIS passar företag i alla storlekar eftersom systemet har en modulär struktur och ett öppet gränssnitt. Systemet fungerar som en skalbar plattform som enkelt kan omformas enligt behoven i ditt företag, och det kan även integreras med andra system som ni använder. Inte så konstigt att EnerimCIS är det mest populära kundinformationssystemet för energibolag i Finland.

EnerimCIS

Efterlevnad

EnerimCIS är utvecklad speciellt för att betjäna energibranschen samtidigt som den följer branschens reglering, standarder och marknadsprocesser.

EnerimCIS

Modern och modulär arkitektur

EnerimCIS baseras på en modulär SOA-arkitektur. Förutom smidiga integreringar mellan moduler i systemet gör våra API:er det möjligt med enkel integrering till alla tredjepartssystem, som ERP, CRM, mobilappar eller onlineplattformar samt ditt befintliga ICT-landskap.

EnerimCIS

Hög processautomation

En hög automatiseringsnivå innebär mindre manuellt rutinarbete för backoffice-verksamhet, enklare och snabbare processer och möjlighet att dra nytta av självbetjäningskanaler.

EnerimCIS

Affärshantering i realtid

Kunddata i realtid och intelligenta lösningar för hantering av kundinformation hjälper dig att förbättra kundupplevelse och utveckla nya produkter. Realtidsdata möjliggör snabbare kassaflöde och ger full synlighet och transparens för affärsverksamheten.

Automatisering

Förbättrad prestanda med processautomation

EnerimCIS ger en hög nivå av processautomation för att minska mängden manuellt arbete och minimera antalet fel. Kärnprocesser automatiseras i högsta möjliga utsträckning, vilket ger användarna förkonfigurerade processflöden som stöd för det dagliga arbetet. Arbetet blir därmed effektivare, mer meningsfullt och får en högre kvalitet.

Med EnerimCIS kan du utnyttja självbetjäningskanalerna maximalt genom automatiserade processer och genom att tillhandahålla gränssnitt mot andra system som används i branschen. Med automatiserade avtalsprocesser kan till exempel konsumenter hantera avtal i mobila självbetjäningsportaler.

Automatisering ger snabbare kassaflödeshantering genom minimal faktureringsfördröjning. Automatisering möjliggör dessutom en kostnadseffektiv verksamhet och minimerar behovet av mänskliga resurser samtidigt som det ger en effektiv skalning av affärsverksamheten.

EnerimCIS
EnerimCIS

Integration

Enkel integration med hanterade API:er

Förutom smidiga integrationer mellan moduler i EnerimCIS är det också lätt att integrera systemet med tredjepartssystem, inklusive ERP, CRM, mobil- eller webbapplikationer eller praktiskt taget alla företagssystem.

EnerimCIS

Affärsprocesser som du kan hantera i EnerimCIS

EnerimCIS är ett automatiserat kundinformationssystem som vi har utvecklat speciellt för elmarknaden. Du kan använda det för hantering av kundinformation, fakturering och en rad andra affärsfunktioner som till exempel elförsäljning, elnät, värme, kyla, gasförsäljning, gasnät, bredband och vatten.

EnerimCIS

Försäljning och kundservice

Tack vare den centraliserade hanteringen av kundinformation kan du vara säker på att den tillgängliga informationen är uppdaterad, genomarbetad och tillgänglig för alla som behöver den. Det betyder effektivare och bättre kundservice!

EnerimCIS

Produkthantering

Flexibel produkthantering, möjlighet till mångsidig prissättning och produktkomponenter.

EnerimCIS

Avtalshantering

Tack vare ett automatiserat arbetsflöde för alla avtal kan du hantera avtalets hela livscykel på ett smidigt sätt i vårt system. Produkter kan kombineras på ett flexibelt sätt i systemet som har flexibla parametrar för fakturering.

EnerimCIS

Fakturering

Vår faktureringsmotor fungerar i realtid och skapar fakturor dagligen på timseriebasis. När du får faktureringsuppgifter i realtid kan du också optimera kassaflödet och skapa korrekta prognoser.

EnerimEDM kompletterar din mätdata till faktura-process

EnerimEDM, vårt system för hantering av energidata, tillhandahåller kompletterande effektivitet för kunder som vill automatisera hela processen från mätdata till faktura. EnerimEDM har verktyg för effektivt utnyttjande av energiinformation och hantering av stora datamängder och gränssnitt.

EnerimCIS
EnerimCIS

Implementation

Pålitlig och enkel implementering av EnerimCIS

Sedan de första EnerimCIS-leveranserna 2016 har vi slutfört flera implementeringar av EnerimCIS hos många multi-utility företag för att ersätta tidigare lösningar.

Skicka meddelande till oss!

Låt dig inte begränsas av ett föråldrat system, upptäck vad EnerimCIS kan göra för ditt företag!

Vi satsar på långsiktiga kundrelationer där vi kan utveckla anpassade systemlösningar och tjänster för våra kunder. Hör gärna av dig om du har frågor, eller boka en demo så kontaktar vi dig för att hitta en passande tid. Under demon visar vi hur du som kund kan få ut största möjliga nytta av våra system och tjänster.

  [recaptcha]

  Frågor och Svar

  Vanliga frågor om CIS

  1. Vad är ett kundinformationssystem?

  I kundinformationssystem (KIS) kan företag lagra, hantera och analysera kundrelaterad data. Ett customer information system (CIS) är speciellt viktigt för företag som hanterar stora mängder kundinformation eller behöver detaljerad information, till exempel för fakturering. Systemets databas kan innehålla kunduppgifter som kontaktuppgifter, kontodetaljer och historik över kundtransaktioner.

  Ett KIS för energibolag måste vara lämpligt för energibranschens speciella processer. EnerimCIS är ett högautomatiserat kundinformationssystem som utvecklats för energibolagens kund- och kontraktshantering. Korrekt kundinformation och kontraktshantering är viktiga förutsättningar för automatisering av affärsprocesser och för att kunna erbjuda högklassig kundservice i flera kanaler.

  2. Varför ska mitt energibolag välja en SaaS-lösning?

  SaaS står för, ”Software as a Service”, en molntjänst som erbjuder en anslutning till och abonnemang på en IT-tjänst. Tjänsten bygger på en gemensam infrastruktur via molnet för distribution över internet istället för att mjukvaran köps, laddas ner och installeras lokalt. Du får tillgång till den programvara du vill använda via din webbläsare (och mobila enhet).

  Här är tre viktiga fördelar med en SaaS-lösning:

  1. Kostnadseffektivitet

  Användaren behöver inte köpa, installera eller uppdatera vare sig hårdvara eller en lokal server. Du slipper höga startkostnader och betalar bara en abonnemangskostnad per månad eller år för att använda tjänsten.

  1. Enkelt att integrera

  Även om ditt företag byter kundinformationssystem kan ni fortsätta använda andra program som ni är vana vid, eftersom de oftast kan integreras med SaaS-lösningen.

  1. Skalbarhet

  Företag kan enkelt öka eller minska användningen av programvaran beroende på deras behov, vilket gör det möjligt att snabbt anpassa sig till förändringar i verksamheten eller marknaden.

  3. Försämras datasäkerheten om vi lagrar kundinformation utanför företagets gränser, hos en molntjänstleverantör?

  Eftersom SaaS-leverantören ansvarar för underhållet av kundens data är datasäkerheten något som prioriteras väldigt högt. Det betyder att kunden kan räkna med ett mycket bra dataskydd. Hos Enerim satsar vi på informationssäkerhet för att skydda våra kunders kritiska information. Vårt ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 27001:2013.

  4. Hur länge tar det för ett energibolag att byta kundinformationssystem?

  Generellt tar ett projekt ungefär ett år, men det kan variera mycket beroende på energibolagets storlek och verksamhet. Om det är flera systemdelar som ska tas i bruk, flera processer som utvecklas samtidigt och mycket data som migreras så kommer det naturligtvis att inverka på tidtabellen.

  Mer information

  EnerimCIS

  Ville Rasimus, Sales Director

  LinkedIn
  ville.rasimus @ enerim.com

  EnerimCIS

  Per Malmberg, Sales Director Sweden

  LinkedIn
  per.malmberg @ enerim.com

  EnerimCIS

  Jarkko Jukarainen, Sales Director

  LinkedIn
  jarkko.jukarainen @ enerim.com