Om oss

Vår uppgift är att skapa framtidssäkrade lösningar för energibranschen

Enerim är ett av de ledande systemleverantörerna inom energibranschen. Hos oss förenas mångsidig expertis inom energibranschen med en framtidssäkrad mjukvaruutveckling. Vår uppgift är att digitalisera kundernas funktioner på energimarknaden samt att tillhandahålla hållbara lösningar för framtidens energimarknad.

Lösningar för energibranschen

Megatrender i kärnan av vår verksamhet

Megatrender, såsom energiomställning, hållbar utveckling och cybersäkerhet, är alla i kärnan av vår affärsverksamhet. Som ledande expert inom energibranschen utvecklar vi en ansvarsfull energibransch tillsammans med aktörer i branschen och våra kunder.

Miljö

Som experter på energibranschen bygger vi framtidens utsläppsfria samhälle genom att vara verksamma i kärnan av energiomställningen. I vårt dagliga arbete minimerar vi miljöeffekterna från både vår egen verksamhet och hos kunderna.

Företagsansvar

Som företag har vi förbundit oss till en högkvalitativ och ansvarsfull affärsverksamhet och att målmedvetet utveckla verksamheten. Vår verksamhet uppfyller kraven i internationella kvalitetsstandarder.

 

Lösningar för energibranschen

Vår historia

Våra rötter går till ett av Nordens största produktionsföretag där vår tjänsteenhet växte under de senaste decennierna när energimarknaden öppnades. Vi stärkte vår programutvecklingsexpertis och skapade en skalbar, modulär mjukvaruplattform för vår tjänsteproduktion och våra kunder. År 2020 lösgjorde vi oss från Empower-koncernen och fortsatte vår historia under varumärket Enerim.

På Enerim formar vi framtidens energibransch genom att utveckla lösningar för de behov som framtidens energibolag har. Vår styrka är vår långa erfarenhet som har gjort oss till de bästa experterna i branschen. Vårt yrkeskunniga gäng omfattar nästan 200 Enerimanställda.

Vår uppgift är att digitalisera kundernas energimarknadsprocesser och utveckla hållbara lösningar för framtidens energimarknad.

Lösningar för energibranschen

ENERIMS LEDNINGSGRUPP

Bekanta dig med teamet

Vi är en mångsidig grupp av affärsexperter, ICT-experter och experter inom energibranschen. Vår gemensamma uppgift är att skapa en hållbar affärsverksamhet på energimarknaden nu och i framtiden.