Om oss

Vår uppgift är att skapa framtidssäkrade lösningar för energibranschen

Enerim är ett av de ledande systemleverantörerna inom energibranschen. Hos oss förenas mångsidig expertis från energibranschen med en framtidssäkrad mjukvaruutveckling. Vår uppgift är att digitalisera kundernas affärsprocesser samt att utveckla hållbara lösningar för framtidens energimarknad.

Lösningar för energibranschen

Megatrender i kärnan av vår verksamhet

Megatrender, såsom energiomställningen, hållbar utveckling och cybersäkerhet, är i kärnan av vår affärsverksamhet. Som ledande expert inom energibranschen utvecklar vi en ansvarsfull energibransch tillsammans med branschaktörer och våra kunder.

ESG arbetet

Vårt ESG arbete stödjer vårt mål att säkerställa lönsam, framtidssäker verksamhet som möjliggörs av ett mångfaldigt team och ett hållbart verksamhetssätt.

Företagsansvar

Som företag har vi förbundit oss till en högkvalitativ och ansvarsfull affärsverksamhet och att målmedvetet utveckla verksamheten. Vår verksamhet uppfyller kraven i internationella kvalitetsstandarder.

Lösningar för energibranschen

Vår historia

Våra rötter går till ett av Nordens största produktionsföretag där vår tjänsteenhet växte under de senaste decennierna när energimarknaden öppnades. Vi stärkte vår programutvecklingsexpertis och skapade en skalbar, modulär mjukvaruplattform för vår tjänsteproduktion och våra kunder. År 2020 lösgjorde vi oss från Empower-koncernen och fortsatte vår historia under varumärket Enerim.

På Enerim formar vi framtidens energibransch genom att utveckla lösningar för de behov som framtidens energibolag har. Vår styrka är vår långa erfarenhet som har gjort oss till de bästa experterna i branschen. Vårt yrkeskunniga gäng omfattar ca 150 Enerimanställda.

Vår uppgift är att digitalisera kundernas energimarknadsprocesser och utveckla hållbara lösningar för framtidens energimarknad.

Lösningar för energibranschen

ENERIMS LEDNINGSGRUPP

Bekanta dig med teamet

Vi är en mångsidig grupp av affärsexperter, ICT-experter och experter inom energibranschen. Vår gemensamma uppgift är att skapa en hållbar affärsverksamhet på energimarknaden nu och i framtiden.