Om oss → Företagsansvar

Företagsansvar i kärnan av verksamheten

För oss betyder företagsansvar en högkvalitativ och bra förvaltning samt ansvar för att utveckla verksamheten utgående från framtidens hållbara samhälle. Megatrender, såsom energiomställningen, hållbar utveckling och cybersäkerhet, är i kärnan av vår affärsverksamhet. Som företag har vi förbundit oss till en högkvalitativ och ansvarsfull affärsverksamhet och att målmedvetet utveckla verksamheten.

enerim företagsansvar

Certifierad verksamhet och hållbar utveckling

Som företag har vi förbundit oss till en högkvalitativ affärsverksamhet och målmedveten utveckling av organisationen. Vår verksamhet uppfyller internationella kvalitetsstandarder.

enerim företagsansvar

Högkvalitativ verksamhet

Ledningsmodellen ISO 9001 baseras på en filosofi om kontinuerlig förbättring. Standarden är vårt verktyg vid utvecklingen av affärsverksamheten, processerna och ledningen.

enerim företagsansvar

Miljö

Vi har i enlighet med ISO 14001-standarden identifierat verksamhetens miljöaspekter och vi strävar efter kontinuerlig förbättring av vårt miljöledningssystem.

enerim företagsansvar

Arbetarsäkerhet

I enlighet med ISO 45001-standarden utvecklar vi våra anställdas hälsa och säkerhet samt skapar vi hälsosammare och säkrare arbetsförhållanden.

 

 

enerim företagsansvar

Informationssäkerhet

Vi satsar på informationssäkerhet för att skydda våra kunders kritiska information. Vårt ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 27001:2013.

Certifierad informationssäkerhet för våra kunders bästa

Mjukvaruföretagen spelar en viktig roll för utvecklingen av smarta energilösningar. Det smarta nätet och en datamängd som snabbt mångdubblas ytterligare betonar vikten av en datasäker verksamhet. I egenskap av ett företag som åtagit sig cybersäkerhet utmanar vi ständigt våra verksamhetsmodeller. Vi strävar efter att säkerställa högsta möjliga säkerhets- och dataskyddsstandarder som uppfyller eller rentav överskrider kundernas behov och förväntningar. Vår ISO 27001:2013-certifiering är ett bevis på vårt målmedvetna arbete att utveckla allt säkrare datahantering för att skydda kundernas kritiska information.

enerim företagsansvar

För oss betyder företagsansvar både god förvaltning och ansvar för att utveckla verksamheten utifrån utgångspunkterna för framtidens utsläppssnåla energiekonomi.

enerim företagsansvar

Miljö

Vårt arbete i kärnan av energiomställningen

Den pågående energiomställningen möjliggör ett utsläppssnålt samhälle som baseras på ren energi, pålitliga distributionsnät och en effektiv energimarknad. Tillsammans med våra kunder och intressenter i branschen bygger vi det framtida energisystemet genom våra tjänster och system.