Om oss → Miljö

Vi främjar ett utsläppssnålt samhälle

Den pågående energiomställningen möjliggör ett utsläppssnålt samhälle som baseras på ren energi, leveranssäkra nät och en fungerande energimarknad. Som experter på energibranschen bygger vi upp framtidens energimarknad tillsammans med aktörer i branschen och våra kunder.

När förnybara energiproduktionsformer blir vanligare måste energisystemen vara allt mer flexibla. Samtidigt ökar efterfrågan på smarta datahanteringslösningar. Mjukvaru- och IT-företag spelar en viktig roll i att möjliggöra energiomställningen. Smarta system och program ökar automationen och effektiviteten i energimarknadsprocesserna.

Miljö

Genom vår dagliga verksamhet förhindrar vi betydande koldioxidutsläpp genom att optimera och förbättra kundernas aktiviteter på energimarknaden.

Miljö

Miljö

Miljöpåverkan

Vi identifierar de miljöaspekter som hänger samman med vår verksamhet och strävar ständigt efter att utveckla verksamheten i en mer hållbar riktning. Enerim har beviljats ett ISO 14001-miljöledningscertifikat som styr vårt arbete för en kontinuerlig förbättring av vårt miljöledningssystem.

Som ett program- och tjänsteföretag består verksamhetens direkta utsläpp i huvudsak av elförbrukning. Våra servrar finns i ett modernt Data Center som har byggts så att det svarar mot kraven på en hållbar utveckling. Den har beviljats internationella certifikat på guldnivå för energieffektivitet och anläggningen i sig drivs på förnybar energi och är helt koldioxidneutral.

Vår uppgift är att minimera kundernas miljöpåverkan

Våra tjänster möjliggör märkbara koldioxidbesparingar genom att prognosfel för energiproduktionen minimeras och på det sättet minskas användningen av potentiellt koldioxidintensiva reserver. Prognosteknik som baseras på artificiell intelligens optimerar processerna så att utsläppen ska kunna minskas. Innehavarna av elnät behöver även smarta datahanteringslösningar för balansering av efterfrågan och olika energikällor. Med våra tjänster hjälper vi våra kunder att nå sina miljömål.

Vår målsättning är att alltid vara steget före. Därför deltar vi aktivt i industrins initiativ och utvecklingsprojekt som främjar införandet av förnybara energiformer i framtidens energisystem.

Miljö

Hållbar utveckling

I arbetet har vi åtagit oss att främja en hållbar utveckling. Bland FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) har vi identifierat fem mål som vår verksamhet påverkar mest och som vi åtar oss att utveckla i verksamheten.

7 Hållbar energi för alla – Våra lösningar möjliggör ett framtida energisystem som baseras på ren energi.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Vi erbjuder en säker arbetsmiljö i en bransch som möjliggör en hållbar utveckling och tillväxt.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Våra lösningar ligger i kärnan av energiinfrastrukturen och möjliggör effektivare processer. Vi deltar aktivt i internationella utvecklingsprojekt som utvecklar framtidens energisystem.

12 Hållbar konsumtion och produktion – Vi förbättrar kundernas energieffektivitet. Samtidigt stöder våra lösningar ett genombrott av förnybara energiproduktionsformer på marknaden.

13 Bekämpa klimatförändringen – I vårt dagliga arbete och via våra tjänster bidrar vi till ett utsläppssnålt samhälle.

Miljö