Enerim

Enerims ledningsgrupp

Vi är en mångsidig grupp av affärsexperter, ICT-experter och experter inom energibranschen. Vår gemensamma uppgift är att skapa en hållbar affärsverksamhet på energimarknaden nu och i framtiden.

Ledningsgruppens medlemmar

Ledningsgruppen

CEO

Pentti Unkuri

Ledningsgruppen

CLO

Heikki Hiltunen

Ledningsgruppen

director, ict

Mika Holsti

Ledningsgruppen

Director, End User Markets Business line

Timo Karpola

Ledningsgruppen

Director, Product & Platform Development

Joonas Kolmonen

Ledningsgruppen

CFO

Milla Rouhiainen

Ledningsgruppen

Vice President, Deputy CEO

Jan Segerstam

Ledningsgruppen

Director, Wholesale Market Business Line

Tomi Pesonen

Ledningsgruppen

HR director

Outi Repo

Ledningsgruppen

Director, Smart Meter Operations

Jörgen Johansson