Enerim

Enerims ledningsgrupp

Vi är en mångsidig grupp av affärsexperter, ICT-experter och experter inom energibranschen. Vår gemensamma uppgift är att skapa en hållbar affärsverksamhet på energimarknaden nu och i framtiden.

Ledningsgruppens medlemmar

Ledningsgruppen

CEO

Pentti Unkuri

Ledningsgruppen

CLO

Heikki Hiltunen

Ledningsgruppen

director, ict

Mika Holsti

Ledningsgruppen

Director, End User Markets Business line

Timo Karpola

Ledningsgruppen

Director, Product & Platform Development

Joonas Kolmonen

Ledningsgruppen

CFO

Milla Rouhiainen