Uratarina: Anna, tuotepäällikkö

Anna liittyi Enerimin Market Insight & Offering -tiimiin tammikuun 2022 alussa.  ”Prosessituotepäällikkönä vastuualueenani laskutusprosessi. Työtehtäviini kuuluu tarjoama-roadmapin määrittely, tuotemateriaalien tuottaminen, vaatimusmäärittely ja erilaiset demot ja esittelyt asiakasrajapinnassa.” Annan tiimi tekee aktiivisesti yhteistyötä niin myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen kuin tuenkin kanssa, EnerimCIS järjestelmään liittyen.

Enerim tai siihen aikaan Empower oli Annalle tuttu yritys jo vuosien takaa. ”Ensimmäisessä työpaikassani työtehtäviimme kuului erilaisia tietojen toimituksia sähköyhtiöille tai heidän ulkoistuskumppaneilleen, ja sitä kautta tulin tutuksi myös Empowerin työntekijöiden kanssa. Minulla on näiltä vuosilta hyvin positiivisia kokemuksia Enerimin työntekijöiden ammattitaidosta ja asenteesta, ja sillä on ollut tärkeä rooli omassa työssä mittaustiedon laadunhallinnan ja myyjän taseselvityksen parissa.”

Annalla on pitkä tausta energia-alalla. ”Olen aloittanut vuonna 2005 back office -tehtävissä energia-alan konsultointiyrityksessä ja sieltä siirryin myöhemmin salkunhallintatehtäviin. Vuonna 2009 koitti muutto Helsinkiin mittaustiedon laadunvarmistustehtäviin Fortum Marketsille ja myöhemmin laskutuksen prosessivastaavaksi. Vuosien varrella olen lisäksi työskennellyt useissa projekteissa (kuten AMM, NBS), testannut järjestelmiä, määritellyt uusia toiminnallisuuksia ja ollut mm. Generis-järjestelmän pääkäyttäjä.”

”Energia-ala on jatkuvassa muutoksessa, joten tekemistä riittää. Minua kiehtoo se, miten voimme omalla työllämme vaikuttaa positiivisesti energia-alan muutokseen. Tänäänkin keskustelin erään asiakkaamme kanssa siitä, kuinka me voimme auttaa heitä kasvattamaan sähköisten laskujen määrää asiakaskunnassaan. Myös juuri Suomessa käyttöönotettu datahub on hyvä esimerkki kehitystyöstä, jossa olemme olleet mukana ja jolla on vaikutus sähkömarkkinoiden kehitykseen. Automaatio, robotiikka, tiedon analysointi ja hyödyntäminen ovat uskoakseni asioita, joissa meillä riittää tekemistä jatkossakin ja jotka minua kiinnostavat.”