Enerim myy Smart Meter Operations -liiketoiminnan ja keskittyy ohjelmistopalvelutarjoaman kehittämiseen

Enerim Oy on sopinut Smart Meter Operations -liiketoiminnan myymisestä Aidon Oy:lle. Kaupan myötä Enerim keskittyy strategisesti merkittävään End User Markets -liiketoimintaan ja vahvistaa asemaansa johtavana energiayhtiöiden ohjelmistopalvelukumppanina Pohjois-Euroopassa.

Enerimin End User Markets -liiketoiminta kattaa markkinoiden johtavan SaaS-ratkaisun energiayhtiöiden asiakastiedonhallintaan ja laskutukseen. Keskittymällä korkean automaatioasteen SaaS-ratkaisuihin sekä investoimalla kohdennetusti valittujen uusien markkinoiden vaatimuksiin ja tarjonnan kehittämiseen, Enerim on valmis kasvuun ja asiakaskuntansa laajentamiseen.

Kaupan myötä voimme keskittyä strategiseen End User Markets -liiketoimintaan, joka mahdollistaa sen, että energiayhtiöillä on kyky vastata menestyksekkäästi markkinamuutoksiin ja kuluttajien muuttuviin vaatimuksiin, joita energiamurros tuo mukanaan. Aidonilla on erinomaiset edellytykset jatkaa Smart Meter Operations -liiketoiminnan kehittämistä”, Enerimin toimitusjohtaja Pentti Unkuri kommentoi.

Smart Meter Operations -liiketoiminta siirtyy Aidonille, joka on merkittävä energianmittaus- ja älyverkkoratkaisujen toimittaja. Liiketoiminnan piiriin kuuluu 20 Enerimin työntekijää, jotka siirtyvät kaupan mukana. Kaupan odotetaan toteutuvan lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Aidonin strategiana on vahvan palvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnan kehittäminen edistyksellisen älyverkkoteknologian rinnalle. Palveluliiketoimintamme pohjaa digitalisaation mahdollistamiin edistysaskeliin. Liiketoimintakauppa vahvistaa entisestään Aidonin asemaa johtavana mittauspalveluiden toimittajana Suomen markkinoilla. Ostettu liiketoiminta tulee osaksi Aidonin Service-yksikköä vahvistaen palveluorganisaatiotamme”, toteaa Aidon Oy:n toimitusjohtaja Tommi Blomberg.