Enerim on monipuolinen kesätyöpaikka

Saimme tänäkin kesänä vahvistuksia eri tiimeihin, kun kesätyöntekijät liittyivät joukkoomme. Kysyimme Petra Poimaan ja Lassi Astalan kokemuksia kesätyöstä Enerimillä.

Energiatekniikkaa opiskelevan Lassi Astalan kiinnostus etenkin uusiutuvia energiamuotoja kohtaan heräsi jo lukioaikana. Enerimillä Astala toimii järjestelmäavustajana Energy Data Management -tiimissä. Työnkuvaan kuuluu pohjoismaisten ja suomalaisten sähkönmyyntiyhtiöiden palvelut. Astala työskentelee EnerimEDM-mittaustiedonhallintajärjestelmän parissa sekä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Erityisesti Astalaa kiinnostaa monimutkaisiin prosesseihin perehtyminen ja ongelmanratkaisu.

Meter Data Quality -tiimissä kesän työskennellyt Petra Poimaa on energia- ja ympäristötekniikan opiskelija. Energia-alassa Poimaata kiinnostaa sen monipuolisuus, ajankohtaisuus sekä yhteiskunnallinen merkitys. Tulevaisuudessa Poimaa toivookin uraa kestävän kehityksen saralla.

Astala haki Enerimille koska halusi tutustua laajasti energiamarkkinoihin ja saada käytännön kokemusta energiasektorin eri toimijoista. Yhteistyö Energy Data Management -tiimin kanssa on ollut mutkatonta ja kesätyö jatkuu vielä vuoden pituisena vanhempainvapaan sijaisena.

Kummankin mielestä Enerim on hyvä harjoittelupaikka energia-alan opiskelijoille, jotka haluavat laajan ymmärryksen energiatoimialasta ja sen toimijoista. Työssä saa tutustua käytännössä myyjä- ja verkkoyhtiöiden, sekä datahubin ja muiden sidosryhmien toimintaan.

”Enerimin asiantuntijatiimiin on ollut helppo tulla”, Astala kiteyttää.

Poimaan mielestä mittaustiedon laadunhallinnan parissa työskentely on ollut myös monipuolista. Uutta opittavaa on paljon ja yhteistyötä on saanut tehdä sekä Enerimin eri tiimien, että verkkoyhtiöiden kanssa. Työssä on saanut sopivasti vastuuta ja tukea sekä hyvät valmiudet tuleviin työpaikkoihin.

”Enerimillä olen oppinut paljon, ja työtehtävien kautta energia-alasta on avautunut uusia puolia”, Poimaa summaa.