palvelut → Energiamarkkinapalvelut

Fyysisen energiamarkkinan palvelut

Energiamarkkinan erinomainen tuntemus on edellytys markkinoilla menestymiselle. Autamme asiakkaitamme toimimaan laajasti energiamarkkinoilla tarjoamalla laajan valikoiman palveluita, joiden keskiössä on EnerimEMS-järjestelmämme. Palveluihimme kuuluu mm. tuotannon ja kulutuksen ennustaminen, kaupankäynti asiakkaiden lukuun, 24/7 valvonta, sekä taseselvitys, siihen liittyvä raportointi ja laskutuspalvelut.

Minimoi riskit laadukkailla ennustepalveluilla

Koska energiamarkkinoilla toimiminen edellyttää ennustamista ja optimointia, tarjoamme asiakkaillemme useita erilaisia ennustemenetelmiä. Laadukkaiden ja ajantasaisten arvioiden avulla operatiiviset riskit pysyvät hallinnassa ja asiakkaamme saavuttavat parhaat mahdolliset tulokset eri markkinapaikoilla.

Kulutuksen ennusteet ja optimointi

Kulutuksen ennustamiseen tarjoamme useita erilaisia ennustemenetelmiä, kuten tekoälyä hyödyntävä, oppiva neuroverkkomalli sekä historiatietoihin perustuva lineaarinen, sääriippuva malli. 

 

Ajantasaiset ennusteet mahdollistavat toimintaan liittyvien riskien hallinnan ja eri kauppapaikoilla tehtävien kauppojen optimaalisen tuloksen.

Tuotantoennusteet ja optimointi

Tarjoamme useita erilaisia ennustemenetelmiä tuotantotavasta riippuen. Korkealaatuiset ja ajantasaiset ennusteet auttavat pitämään liiketoiminnan riskit matalina.

Markkinaennusteet ja raportointi

Mitä parempia ennusteita on käytettävissä, sitä parempia päätöksiä on mahdollista tehdä. Ennustaminen vaatii hyvän käsityksen nykyhetkestä. Historiasta on mahdollista löytää syy-seuraussuhteita, jotka yleensä toistuvat myös tulevaisuudessa ja siten luovat pohjan ennustemalleille. Tarjontamme sisältää säännöllisiä markkinaraportteja (sähkö ja maakaasu) sekä erilaisia hinta- ja riskiennustemalleja.

24/7 valvonta ja ohjaus

Oma valvomomme tarjoaa laajan valikoiman 24/7-palveluita energiamarkkinaosapuolille. Valvomomme kokenut henkilökunta palvelee vuorokauden ympäri.

Energiamarkkinapalvelut

Lisää tehokkuutta ja joustavuutta reaaliaikaisilla energiamarkkinoilla

Tehokas kaupankäynti eri markkinapaikoilla on ensiarvoisen tärkeässä roolissa fyysisen energianhallinnan kokonaisuudessa. Erilaisten tuotantomuotojen ja energiajoustoratkaisujen yleistyessä sekä markkinan reaaliaikaistuessa, energianhankinnan ja aktiivisen kaupankäynnin merkitys tulee korostumaan entisestään. Samalla kun tulevaisuuden toimivat sähkömarkkinat ja sähköjärjestelmät vaativat enemmän joustavuutta, joustomarkkinat mahdollistavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Energian hankinta ja kaupankäynti

Tarjontamme kattaa monipuolisen energianhankintamallin sekä kaupankäyntipalvelut kaikilla keskeisillä markkinapaikoilla.

Näytä enemmän

Joustopalvelut

Kasvava uusiutuvan energiantuotannon määrä vaatii lisää joustoa kaikilta sähkömarkkinaosapuolilta.

Näytä enemmän

Reservikaupankäynti

Sähköjärjestelmän jatkuvaa tehotasapainoa turvaavien reservien tarve kasvaa huomattavasti tulevina vuosina, kun sähköjärjestelmä uusiutuu.

Näytä enemmän

Työkalut joustokapasiteetin aggregointiin

Joustomarkkinat kehittyvät nopeasti ja tulevaisuudessa markkinat mahdollistavat uudenlaisia tapoja joustavien resurssien aggregointiin ja markkinoille osallistumiseen.

Näytä enemmän

Tasehallinta 24/7 

Palvelumme avulla tasapainotamme asiakkaamme sähkönmyyntiä ja tuotantoa toimitushetken lähestyessä. Taseriskiä pienennetään seuraamalla sähkön myyntiä ja tuotantoa, päivittämällä ennusteita ja toteuttamalla korjaavia toimenpiteitä.

Reaaliaikaisiin mittauksiin perustuva aktiivinen taseen hallinta mahdollistaa asiakaskohtaisesti parametroidun toteumakorjauksen ja reaaliaikaisen energiataseen monitoroinnin. Valvomomme tarjoaa asiakkaillemme ympärivuorokautisen yhteyspisteen.

Energiamarkkinapalvelut
Energiamarkkinapalvelut

REFERENSSI

Ilmatar

Kun Ilmatar päätti ryhtyä itse tasevastaavaksi ja tarvitsi ratkaisua oman toimintansa tueksi, aiempi hyvä kokemus yhteistyöstä rohkaisi Ilmatarta kysymään Enerimiltä ehdotusta yhteistyöstä ja toimintamallista.

Enerimin tarjoama ulkoistettu palvelu, jossa yhdistyy sekä energiahallintajärjestelmä että sen pohjalta toteutettu palvelumalli, oli ainutlaatuinen kokonaisuus, joka vastasi parhaiten Ilmattaren tarpeisiin. Enerimin ratkaisu antaa Ilmattaren Trading-tiimille mahdollisuuden keskittyä ydintekemiseen, eli aktiiviseen kaupankäyntiin.

Asiakkaamme

Energiamarkkinapalvelut
Tuulivoiman tuotanto
Energiamarkkinapalvelut
Vesivoiman tuotanto
Energiamarkkinapalvelut
Sähkön tuotanto
Energiamarkkinapalvelut
Energian jakelu ja siirto
Energiamarkkinapalvelut
Energian vähittäismyynti
Energiamarkkinapalvelut
Teolliset ja kaupalliset kuluttajat

Lisätiedot

Energiamarkkinapalvelut

Mika Kannisto, Sales Manager

LinkedIn
mika.kannisto @ enerim.com

Energiamarkkinapalvelut

Jari Mäkitalo, Sales Manager

LinkedIn
jari.makitalo @ enerim.com