Enerim ja Fingrid solmivat yhteistyösopimuksen EnerimEMS-järjestelmän toimituksesta

Enerim ja Fingrid solmivat yhteistyösopimuksen EnerimEMS-järjestelmän toimituksesta! Energiaselvitysjärjestelmän käyttöönotto on sovittu alkuvuoteen 2023.

”Sähkömarkkinoilla lähivuosina tapahtuvat muutokset lisäävät datan määrää, tuovat uusia toimintamalleja ja aiheuttavat tarpeen joustavammalle toiminnalle. Fingridin tavoitteena on toteuttaa yhteistyössä Enerimin kanssa käyttäjäystävällinen järjestelmä, jossa käyttäjäprosesseja on automatisoitu nykyistä enemmän. Odotamme luottavaisesti yhteistyötä!” kommentoi Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Energiaselvitysjärjestelmän hankintakilpailutus toteutettiin julkisena hankintana.