palvelut → tasepalvelut

Energia-alan tasepalvelut

Taseselvitysprosessi pohjautuu säännöllisesti toistettaviin, muodollisiin vaatimuksiin, ja on siksi helppo ulkoistaa. Palvelumme avulla voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne ja siirtää rutiiniluonteiset, tiukkoihin aikatauluihin sidotut tehtävät kokeneille asiantuntijoillemme.

Tasepalvelut

Taseselvityspalvelumme on käytössä jo yli 900 000 käyttöpaikalla.

Taseselvitys ja raportointi

Palvelumme perustuu verkon rajapisteiden ja sisäisten käyttöpaikkojen validoituihin mittaustietoihin. Taseselvityspalvelussa lasketaan myyjäkohtaiset summatiedot, verkon rajapistesummat sekä verkon häviöt.

 

Taseselvityksen tulostiedot toimitetaan taseselvitysyksikkö eSettille sanomaliikenteellä päivittäin taseikkunan puitteissa. Myyjille toimitetaan käyttöpaikkakohtaiset mittaustiedot laskutusta varten. 

Näytä enemmän

Taseen varmistus ja raportointi

Taseenvarmistuspalvelumme varmistaa, että asiakaslaskutus ja taseselvitystiedot vastaavat toisiaan. Myyjän käyttöpaikkatiedot vastaanotetaan verkkoyhtiöiltä tai datahubista ja taseselvityksen summatiedot myyjän tasevastaavalta.

 

Järjestelmässä tehdään vertailu näiden tietojen välillä ja vertailussa löytyvät erot paljastavat mahdolliset puutteet laskutuksessa. Palveluun kuuluu myös mittaustietojen validointi sekä toimitus tilaajan järjestelmään laskutusta varten.

Asiakkaamme

Tasepalvelut sähköyhtiöille
Energian tuotanto

Luotettava voimalaitosverkon taseselvitys on välttämätön osa sähköntuottajan liiketoimintaprosessia.

Tasepalvelut sähköyhtiöille
Energian vähittäismyynti

Sähkön myyjän on tärkeää varmistaa, että asiakaslaskutus ja taseselvitystiedot vastaavat toisiaan.

Tasepalvelut sähköyhtiöille
Sähkön jakelu

Luotettava taseselvitys on olennainen osa verkonhaltijan liiketoimintaprosessia.

Tasepalvelut sähköyhtiöille

lisätiedot

Jari Mäkitalo, Sales Manager

LinkedIn
jari.makitalo @ enerim.com