Monipuolinen kesätyöpaikka kiinnostaa tulevaisuuden asiantuntijoita

Tiedonkäsittelyä opiskeleva Lauri Joensalmi työskentelee kolmatta kesää Enerimin Metering & Analytics -yksikön Smart Meter Operations -tiimissä. Toimenkuvaan kuuluu mm. mittariluentojen tarkistamista, mittalaitteiden vianselvitystä, palvelupyyntöjen suorittamista asiakkaalle ja työmääräimien tekoa asentajille.

”Työssä kiinnostavinta on ollut ongelmanratkaisu ja selvitystyö yhdessä asiakkaiden ja asentajien kanssa,” Lauri kuvaa.

Energia- ja ympäristötekniikkaa opiskeleva Jimi Laaksonen sekä Kestäviä energiajärjestelmiä ja -markkinoita opiskeleva Marianne Jyrälä kiinnostuivat Enerimistä, koska se tarjoaa monipuolisen näkymän energia-alalle. Enerimiltä on karttunut paljon käytännön kokemusta opiskelun tueksi.

”On ollut kiinnostavaa oppia isoista sähkömarkkinamuutoksista, kuten datahubista ja varttitaseesta sekä siitä miten sähkömarkkinat toimivat”, Jimi kuvaa.

Balance quality -tiimissä Jimi on tuottanut sähköverkkoyhtiölle mittaustiedon hallinnan palveluita. Meter Data Quality -tiimissä työskennellyt Marianne on toiminut mittaustiedon laadunhallinnan parissa, jossa käsitellään sähkömarkkinoilta tulevaa mittausdataa.

”Parasta on ollut työn joustavuus ja itsenäisyys. Olen saanut selkeät työtehtävät, ja sen perusteella olen voinut itse määritellä työaikani”, Marianne kuvailee.

Energia-alassa kiehtoo uudet ratkaisut

Kaikki kolme pitävät energia-alaa kiinnostavana juuri energiamurroksen ja kehittyvän teknologian myötä. Unelmatyötä ei ehkä vielä ole olemassa.

”Energia-ala on kiinnostanut jo lukiosta asti. Alalla on paljon haasteita ratkottavana ja on kiva olla mukana muokkaamassa tulevaisuuden energia-alasta vastuullista ja kestävää,” Jimi kertoo. ”Tällä hetkellä suuntaan Advanced Energy Solutions -opintoihin. Minua kiinnostaa uudet energiantuotantomuodot ja uusien ratkaisujen toteuttaminen”.

”Energia-ala on ajankohtainen ja monipuolinen. Kiinnostavaa on myös se, miten energia-alalla ratkotaan maailmanlaajuisia haasteita”, Marianne kuvailee. ”Näen itseni asiantuntijatehtävissä uusiutuvien energiantuotantomuotojen parissa”.

Joustava ja avoin työpaikka

Jimi, Lauri ja Marianne kokevat, että Enerimillä on ollut avoin ja vastaanottava ilmapiiri. Työhön on saanut riittävästi tukea ja perehdytystä. Samalla on annettu vastuuta ja vapautta oman työn suunnitteluun.

”Olen saanut enemmän rohkeutta kysyä ja ottaa selvää asioista, kun on kannustettu kysymään”, Marianne kertoo. ”Esimies on ollut aktiivisesti yhteydessä ja antanut tukea ja vastuuta”, Jimi sanoo. ”Työhön oli helppo päästä sisään, kun täällä on niin avoin ilmapiiri ja työhön perehdytys oli hyvää”, Lauri summaa.