Kesätyö Enerimillä antaa näköalapaikan monipuoliseen ja uusiutuvaan energia-alaan

Artikkeli on julkaistu osana Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa.

Energia-ala on todellisessa murroksessa, kun uusiutuvan energiantuotannon tarve kasvaa jatkuvasti. Tietojärjestelmiä ja palveluita energia-alan yrityksille tarjoava Enerim kehittää tulevaisuuden työkaluja juuri muuttuvien energiamarkkinoiden tarpeisiin. Samalla Enerim antaa kesätyöntekijöilleen erinomaisen näköalapaikan monipuoliseen energia-alaan, joka onkin kaikkea muuta kuin jäykkä teollisuuden ala.

Vihreys ja uusiutuvat energiantuotantomuodot näkyvät päivittäin myös vesivoima-asiantuntija Miska Örmälän toimenkuvassa. Työssään hän suunnittelee ja optimoi vesivoiman tuotantoa Enerimin asiakasyhtiöille. Lisäksi hän toimii palvelu- ja toimipistevastaavana Porvoossa.

”Koen vihreyden myös henkilökohtaisesti merkityksellisenä, sillä uusiutuvat energiantuotantomuodot ovat huomattavia työkaluja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa”, Miska pohtii. ”Esimerkiksi vesivoiman tuotannon suunnittelussa pääsen vaikuttamaan siihen, millä tunneilla vesivoimaa tuotetaan. Teen arvioita ja optimoin, mitkä olisivat niitä arvokkaita huippukulutustunteja, johon vesivoiman tuottoa kannattaa ohjata.”

Valvomosta vakituiseksi

Miskan urapolku Enerimillä alkoi Porvoon valvomosta kesällä 2018. Valvomotyön monipuolinen tehtävänkuva sekä omat opinnot sähkömarkkinoista saivat Miskan kiinnostumaan Enerimistä kesätyöpaikkana.

”Halusin päästä näkemään asioita käytännössä ja valvomotyö antoikin todellisen näköalapaikan energia-alan eri sektoreille. Myös valvomossa pääsee seuraamaan tuulivoimaa ja uusiutuvaa vihreää energiaa”, Miska kertoo. Kesätyöstä polku jatkui Enerimillä harjoittelijan pestin ja diplomityön myötä aina vakituiseksi asiantuntijaksi asti. Miska valmistui diplomi-insinööriksi energia- ja biojalostustekniikan koulutusalasta vuonna 2021.

”Toin jo kesätyön aikana esille, että olen etsimässä myös diplomityöpaikkaa. Syksyllä avautui vesivoimatiimissä harjoittelijan paikka ja ehdotettiin, että voisin samalla toteuttaa diplomityön yhteistyössä firman kanssa.”

Välitön työkulttuuri tukee kehitystä

Miska kehuu Enerimin työyhteisöä mukavaksi ja kannustavaksi. Jo valvomon kesätyössään Miska kertoo saaneensa hyvin tukea kokeneemmilta operaattoreilta. Heiltä Miska pystyi kysymään mitä vain ja aina sai myös vastauksen.

”Esimiesten kanssa olemme käyneet myöhemmässäkin vaiheessa omaa osaamistani läpi, että mitä kehitysalueita voisi olla ja mikä kiinnostaa. Meillä on hyvä kulttuuri sen suhteen.” Myös erilaiset projektit ja kehityshankkeet pitävät mielenkiintoa yllä. Miska sanoo mielellään heräävänsä aamuisin etätyöpisteen äärelle.

”Energia-ala kätkee sisälleen hirveän paljon asioita, joita ei koulunpenkiltä opi, ja juuri näitä asioita on itsellekin vasta täällä työelämässä auennut. Tietysti tämä on myös jatkuvaa uuden oppimista koko ajan, mutta ainakin nyt on kirkastunut moni asia”, Miska tiivistää kokemuksensa.

Etenemismahdollisuuksia monipuolisella kentällä

Pekka Pietilä tuli taloon vuonna 2008, kun Enerim tunnettiin vielä nimellä Empower. Vuosien aikana hän on toiminut erilaisissa positioissa ja vetää nyt Wholesales Market Operations -yksikköä Tampereella. Pitkän kokemuksensa valtuuttamana myös Pekka allekirjoittaa ajatuksen Enerimistä näköalapaikkana.

”Enerimillä on asiakkaita laidasta laitaan niin teollisuudesta kuin energian myyjiäkin, ja kaikille tehdään vähän erinäköistä palvelua. Toimimme todella kehitystyön etulinjassa, mitä tulee esimerkiksi toimintojen automatisaatioon.” Monipuolisen kentän lisäksi työn mielekkyyttä lisäävät mahdollisuudet oman työn kehittämiseen sekä vapauteen toteuttaa. Pekan mukaan omaan tekemiseensä ei pääse leipiintymään.

”Olemme sopivan kokoinen talo, jossa pystytään tarjoamaan järkeviä urapolkuja ja etenemismahdollisuuksia. Myös omaan toimenkuvaan pystyy vaikuttamaan, eikä meillä sanella ylhäältä päin, miten asiat pitää hoitaa.”

Valvomosta tärkeää kokemusta asiakasrajapinnasta

Rekrytointeja tekevä Pekka Pietilä kertoo, että Enerim palkkaa vuosittain noin viidestä kymmeneen kesätyöntekijää, joista noin puolet yleensä sijoittuu valvomoon, jossa tarvitaan lomakaudella eniten apukäsiä. ”Valvomo on ikään kuin hermokeskus, jossa käsitellään palveluitamme hyvin laajalla skaalalla. Siinä mielessä se on nuorelle alalle haluavalle oikein hyvä ponnahduslauta.

Enerimillä ei edellytetä energiamarkkinaosaamista, vaan kesätyöhaussa painotetaan pitkällä tähtäimellä Enerimille sopivia henkilöitä. Yleisesti hakijat ovat olleet teknisen tai kaupallisen puolen opiskelijoita. ”Valvomotyö on hektistä ja vaatii jonkin verran paineensietokykyä, jotta pystyy tekemään nopeita ratkaisuja. Pitää olla myös valmis vuorotyöhön, sillä valvomo toimii 24/7”, Pekka kertoo.

Enerimillä on laaja asiakaskunta ja se onkin vaatimus kesätyöntekijöille ja asiantuntijoille: lähes kaikki työskentelevät asiakasrajapinnassa. Myös valvomotyössä asiakaspalvelutaidoista sekä hyvästä kielipäästä on hyötyä, sillä Enerimin energiavalvomo poikkeaa hieman yleisesti mielletystä.

”Meillä ei valvota esimerkiksi mitään yksittäistä voimalaitosta, vaan valvotaan useiden kansainvälisten asiakkaiden asioita ja ollaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Valvomo on mitä suuremmissa määrin siellä asiakasrajapinnassa.”

Pekka kumoaa myös myytin energia-alasta jäykkänä ja epäinnovatiivisena ala. ”Tällä hetkellä tuotantoportfolion muutoksista ja uusiutuvien energiantuotantojen lisääntymisestä johtuen energia-ala on oikeasti kaikkea muuta kuin jäykkä teollisuuden ala”, Pekka kiteyttää.