Sommarjobb på Enerim ger en utsiktsplats över den mångsidiga och förnybara energibranschen

Artikeln har publicerats som en del av Oikoties kampanj Ansvarsfullt sommarjobb.

Energibranschen är i en verklig brytning och behovet av förnybar energiproduktion ökar ständigt. Enerim tillhandahåller datasystem och tjänster till företag i energibranschen och bolaget utvecklar framtidens verktyg för den föränderliga energimarknadens behov. Samtidigt ger Enerim sina sommarjobbare en utmärkt utsiktsplats över den mångsidiga energibranschen, som är allt annat än en stel industribransch.

Gröna värderingar och förnybara energiproduktionsformer ingår dagligen även i vattenkraftsexperten Miska Örmäläs arbetsbild. I arbetet planerar och optimerar han vattenkraftsproduktionen för Enerims kundföretag. Dessutom arbetar han som tjänste- och platsansvarig i Borgå.

”Jag upplever personligen gröna värderingar som viktiga, eftersom förnybara energiproduktionsformer är viktiga verktyg i kampen mot klimatförändringarna”, funderar Miska. ”Till exempel vid planeringen av vattenkraftsproduktion kan jag påverka under vilka timmar som vattenkraft produceras. Jag utför bedömningar och optimerar vilka de värdefulla toppförbrukningstimmarna är, dit det lönar sig att styra vattenkraftsproduktionen.”

Från kontrollrum till fast anställd

Miskas karriär på Enerim började i kontrollrummet i Borgå sommaren 2018. Den mångsidiga arbetsbilden i kontrollrummet och de egna studierna inom energimarknaden väckte Miskas intresse för Enerim som sommarjobbsplats.

”Jag ville se saker och ting i praktiken och arbetet i kontrollrummet gav mig en verklig utsiktsplats över energibranschens olika sektorer. Också i kontrollrummet får man följa med vindkraften och förnybar grön energi”, berättar Miska. Från sommarjobbet fortsatte vägen till en praktikantplats på Enerim och via diplomarbetet ända till en fast anställd expert. Miska utexaminerades som diplomingenjör i energi- och bioförädlingsteknik år 2021.

”Redan under sommarjobbsperioden lyfte jag fram att jag också sökte diplomarbetsplats. På hösten öppnades en praktikantplats i vattenkraftsteamet och det föreslogs att jag samtidigt skulle kunna utföra mitt diplomarbete i samarbete med företaget.”

En okomplicerad arbetskultur som stöder utvecklingen

Miska berömmer arbetsgemenskapen på Enerim för att vara trevlig och sporrande. Redan när han sommarjobbade i kontrollrummet fick han gott om stöd av de mer erfarna operatörerna. Av dem kunde Miska fråga vad som helst och han fick också alltid ett svar.

”Med cheferna har vi även senare gått igenom mina kompetenser, vad som kunde utvecklas och vad som är intressant. I det avseendet har vi en bra kultur.” Olika projekt och utvecklingsprojekt upprätthåller intresset. Miska säger att han gärna vaknar om morgnarna för att börja distansjobba.

”Energibranschen omfattar så mycket som man inte lär sig i skolan och det är just dessa saker jag börjat förstå först i arbetslivet. Visserligen handlar det också om att hela tiden lära sig nytt, men nu har flera saker åtminstone klarnat”, sammanfattar Miska sina erfarenheter.

Möjligheter att avancera på ett mångsidigt fält

Pekka Pietilä kom till bolaget år 2008 då Enerim fortfarande gick under namnet Empower. Under åren har han arbetet i olika positioner och leder nu enheten Wholesales Market Operations i Tammerfors. Med stöd av sin långa erfarenhet undertecknar Pekka också uppfattningen om Enerim som utsiktsplats.

”Enerim har alla slags kunder från industri till energisäljare och de tjänster som tillhandahålls är alla lite olika. Vi arbetar verkligen i framkant beträffande utvecklingsarbetet, vad beträffar bland annat automatisering av funktioner. Utöver det mångsidiga arbetsfältet bidrar möjligheterna att utveckla det egna arbetet och friheten att utföra arbetet till att arbetet känns trevligt. Enligt Pekka kommer man inte åt att bli utled på arbetet.

”Vi är lämpligt stora för att kunna erbjuda vettiga karriärvägar och möjligheter till avancemang. Man kan även påverka den egna arbetsbilden och det dikteras inte uppifrån hur man ska sköta saker och ting.”

Kontrollrummet ger viktig erfarenhet av kundgränssnittet

Pekka Pietilä gör rekryteringar och berättar att Enerim årligen sysselsätter cirka fem till tio sommarjobbare, varav cirka hälften i regel placeras i kontrollrummet, där man under semesterperioden behöver mest hjälpande händer. ”Kontrollrummet är som ett nervcentrum där våra tjänster hanteras i mycket stor skala. På så sätt är det en riktigt bra språngbräda för unga som vill in i branschen. ”

Enerim förutsätter ingen kunskap om energimarknaden, utan när man söker sommarjobbare betonar man sådana personer som passar in på Enerim på lång sikt. I regel är de sökande studerande inom teknik eller ekonomi. ”Kontrollrumsarbetet är hektiskt och förutsätter en del stresstålighet så att man kan fatta snabba beslut. Man måste även vara beredd på att arbeta i skift eftersom kontrollrummet är verksamt dygnet runt, alla dagar under året”, berättar Pekka.

Enerim har en bred kundbas och det ställer krav på sommarjobbarna och experterna: nästan alla arbetar i kundgränssnittet. Också i kontrollrumsarbetet har man nytta av kundservicefärdigheter och goda språkkunskaper, eftersom Enerims energikontrollrum avviker en del från det man normalt uppfattar som kontrollrum.

”Vi övervakar till exempel inga enskilda kraftverk, utan vi övervakar flera internationella kunders ärenden och växelverkar aktivt med dem. Kontrollrummet är i allra högsta grad i kundgränssnittet.”

Pekka kullkastar också myten om att energibranschen är en stel och innovationsfattig bransch. ”För närvarande är energibranschen de facto allt annat än en stel industribransch till följd av förändringarna i produktportföljen och ökningen av förnybar energiproduktion”, sammanfattar Pekka.