Göteborg Energi AB och Enerim tecknar avtal om leveransen av ett tjänstebaserat kundinformationssystem

Göteborg Energi väljer Enerim som leverantör av ett tjänstebaserat verksamhetsstöd som gör det möjligt att uppnå Göteborg Energis effektmål. Det nya avtalet utgör en central pelare i Göteborg Energis ambitiösa långsiktiga digitala strategi och kommer att spela en avgörande roll i koncernens arbete med att bibehålla sin konkurrenskraft genom fortsatt utveckling och effektivisering av IT-miljön.

Avtalet om IT-stöd omfattar det tjänstebaserade kundinformationssystem EnerimCIS, som är specifikt utvecklad för energibolag, samt ett CRM-system.

”I dag arbetar vi i tre separata system, med EnerimCIS får vi istället möjlighet att utgå från ett och samma system oavsett vad vi ska göra. Det gör det enklare för oss att analysera kundbehov, hämta ut data och sköta fakturering, bland mycket annat”, säger Patrik Grantås, verksamhetschef för marknad och försäljning på Göteborg Energi.

Patrik Grantås förklarar att Göteborg Energi genom implementeringen av Enerims lösning kommer att kunna arbeta på ett annat sätt än tidigare. Framför allt kommer man att kunna lägga betydligt större fokus på att förbättra kundernas upplevelse, snarare än att sitta med överflödig manuell systemhantering.

”Kvaliteten har självklart varit viktigast för oss och under upphandlingen efterlyste vi ett modernt och användarvänligt verktyg. Även kostnadsmässigt kommer det märkas eftersom vi får lägre kostnader för programvara. Vi har stora förhoppningar att samarbetet med Enerim leder till att Göteborg Energi blir mer konkurrenskraftiga framöver”.

Enerim, med huvudkontor i Helsingfors, tillhandahåller molnbaserade tjänster och plattformar som förenklar energimarknadsprocesser. Mikko Moilanen, verkställande direktör på Enerim förklarar att samarbetet med Göteborg Energi är ett utmärkt exempel på de vinster som energiföretag kan uppnå genom att bli bättre och mer effektiva i sin hantering av data – samt att det finns ett stort behov av innovation i branschen.

”Den pågående förändringen på energimarknaden skapar nya behov av att kunna arbeta mer flexibelt, och bli bättre på att dra nytta av data. Vi är oerhört glada över att samarbeta med Göteborg Energi och lansera vår unika EnerimCIS-tjänst på internationella marknader. Göteborg Energi har kommit långt i sin digitaliseringsprocess och det ska bli spännande att på nära håll få bidra till deras fortsatta utveckling”, säger Mikko Moilanen, verkställande direktör på Enerim.

Implementationen hos Göteborg Energi förväntas vara färdigställd under slutet av 2023. Upphandlingen genomfördes genom förhandlat förfarande med föregående annonsering.