Gör dig redo för nya spelregler

Pionjärer väntar inte på att nya lagar ska stiftas. Branschledare gör sig redo, så att de snabbt kan anpassa sig till nya spelregler på elmarknaden. Enerim är den bästa språngbrädan för energibolag.

Det finns två sätt att förhålla sig till det brytningsskede som pågår inom energibranschen. Antingen sitter man och väntar på att alla frågetecken ska rätas ut eller så förbereder man sig för att klara även oväntade förändringar. Enerim jobbar med energibolag i den senare gruppen.

“Den som tror att det bara handlar om att byta IT-system har missat poängen. Målet är att utveckla affärsverksamheten och skapa smidiga interna processer som snabbt kan anpassas till nya spelregler. Systemen som vi erbjuder är de verktyg som energibolagen behöver för att nå dit”, säger Timo Karpola som är Business Director på Enerim.

Sverige väntar ännu på sin datahubb

Datahubben har redan länge varit ett hett samtalsämne i Sverige, och Timo tror att oklarheterna kring den är en orsak till att svenska energibolag har väntat med att byta till en modern plattform. När datahubben infördes i Finland år 2022 insåg energibolagen att det krävs en enorm förändring för att anpassa existerande kundinformations- och faktureringssystem så att de stöder datahubben, vilket gjorde att många valde att handla upp nya system. Vi kommer troligen att se samma process i Sverige inom kort.

“Enerim har erfarenhet av flera nordiska länders datahubbar och vi har redan anpassat våra lösningar enligt dem. Om och när Sverige får en datahubb så lär den, i dess grund, likna motsvarande datahubbar i övriga Norden. Det betyder att våra kunder i Sverige kommer att ha ett försprång i förhållande till de konkurrenter som först då börjar söka efter en ny systemleverantör”, säger Timo Karpola.

En datahubb är en elektronisk plattform för utbyte av data, som förenklar informationsutbytet mellan kunder, elhandlare och elnätsbolag.

högautomatiserade SaaS-lösningar
Timo Karpola, Business Director på Enerim.

Med förnybar el följer prisvolatilitet

Ju mer väderberoende elproduktion vi har desto bättre måste vi vara förberedda på snabba prisförändringar. Europeisk reglering utvecklas nu i rask takt och för svenska elhandels- och elnätsföretag gäller det att kunna anpassa sig snabbt. Elnätsföretagen är mer bundna av regler och lagar i sin verksamhet medan elhandelsföretag har mera spelrum att utveckla egna affärsmodeller.

“Elhandelsföretagen måste hantera elkonsumenternas ständiga oro över energipriset i sina tjänster. De behöver utveckla konkurrenskraftiga tjänster för dem som har tröttnat på att anpassa sin elkonsumtion enligt rådande spotpriser. För att lyckas med det behövs moderna system där det är möjligt att testa smarta tjänster, utvärdera och testa igen. Prisvolaliteten på elmarknaden är något vi måste lära oss att leva med”, säger Timo Karpola.

För elhandelsföretagen handlar det också om att snabbt kunna anpassa sig till konsumenternas situation, som kan förändras plötsligt. Ett färskt exempel från Finland är det temporära elavdraget och elstödet som Finlands riksdag införde år 2022 för att täcka de höjda elpriserna. Den här typen av oväntade inslag påverkar naturligtvis elhandelsföretagen direkt, och de måste kunna tackla även den här typen av utmaningar.

Molntjänster bland globala orosmoln

Oron i världen skapar nya hotbilder som gör att allt fler grubblar över datasäkerheten.

“Tack vare vår private cloud-lösning hålls kundinformation och mätdata i tryggt förvar. Vi kan se till att kundens energidata stannar i Europa, eller till och med i Sverige”, säger Timo Karpola.

Hanteringen av mätdata blir alltmer utmanande då energimarknaden övergår till att samla in mätdata om energiförbrukning i nära realtid. Kvartsmätning är i hög grad redan möjligt i Sverige, även om det ännu är få som utnyttjar den möjligheten.

“När vi hämtar in mätdata i realtid handlar det om enorma mängder data som inte bara ska hanteras, utan också kvalitetssäkras. Det här kan bli övermäktigt för många. Vi har både SaaS-plattform och BPO-tjänster för att täcka kundernas behov”, säger Timo Karpola.

I kundkontakten föds nya idéer

De senaste åren har Enerim lotsat drygt 40 finländska energibolag genom energiomställningen, och hjälpt dem ta steget från existerande plattformar till högautomatiserade SaaS-lösningar (Software as a service). Processen att förnya verksamheten tar normalt omkring ett år, men samarbetet med Enerim slutar inte där.

“Vi kopplar samman vår stora kundbas genom att organisera kundforum där vi lyssnar på våra kunders idéer för att sedan kunna utveckla våra tjänster enligt deras behov. Det fina är att enskilda kunder då inte behöver ta på sig kostnaden för en skräddarsydd produkt. Vi erbjuder produktifierade tjänster för energisektorn, som flera av våra kunder behöver. Det blir kostnadseffektiva lösningar för våra kunder”, säger Timo Karpola.

Chans att vara steget före

Timo Karpola hoppas att svenska energibolag slutar tveka, bestämmer sig för att framtidssäkra sitt energibolag och involverar Enerim i processen redan från början. Det gynnar nämligen båda parterna.

“Enerim har redan utvecklat välfungerande system i Finland som är enkla att integrera, bland annat med landets marknadsstandard. Vi har just blivit certifierade som systemleverantör för de svenska el- och gasmarknaderna. Svenska energibolag har nu världens chans att vara steget före sina konkurrenter, jag hoppas verkligen att de tar den”, säger Timo Karpola.

Boka Demo